PRACOVNÁ SKUPINA V BITRIX24

Pracovná skupina je virtuálna komunita používateľov vytvorená na diskusiu a riešenie definovaných problémov, cieľov a úloh.
Spojením používateľov do pracovných skupín pre spoluprácu na projektoch sa všetka komunikácia a údaje týkajúce sa daného projektu zoskupujú na jednom mieste. Môžete sledovať všetky aktivity projektu a reagovať na akékoľvek skupinové diskusie v reálnom čase.

Pozvite svojich klientov, partnerov, interných alebo externých kolegov do vašej pracovnej skupiny. Externí kolegovia sú schopní vidieť iba tie pracovné skupiny, ktorých sú súčasťou.

Pozvanie používateľov do pracovnej skupiny

Členov pracovnej skupiny môžete pridať počas vytvárania novej pracovnej skupiny, prípadne ich pridať dodatočne (Actions > Invite to Workgroup). Vyberte zamestnancov, ktorých chcete pridať a kliknite na Odoslať pozvánku (Send invitation). Môžete pozvať jednotlivých používateľov ako aj celé oddelenia.
pracovná skupina - obrázok 1
Medzi členmi skupiny nájdete informácie o:
  • moderátoroch: používatelia, ktorí môžu skupinu spravovať (upraviť nastavenia skupiny, pozvať používateľov, odstrániť používateľov,...)
  • oddelenia: oddelenia, ktoré ste pozvali do skupiny.
  • členovia: jednotliví používatelia, ktorí potvrdili pozvanie do pracovnej skupiny (už sa pripojili k skupine)
pracovná skupina - obrázok 2

kto môže vytvoriť pracovnú skupinu?

Každý používateľ Bitrix24 môže vytvoriť novú pracovnú skupinu. Vlastník skupiny môže nastaviť, kto môže pozývať ďalších používateľov do skupiny v časti Actions > Edit Group > More.

Parametre pracovne skupiny

Keď vytvoríte novú pracovnú skupinu, zobrazí sa Vám okno parametrov pracovnej skupiny. Tieto parametre môžete kedykoľvek upraviť v sekcii Actions > Edit Workgroup


1. Popis - pridajte názov pracovnej skupiny, popis skupiny a obrázok. Môžete tiež zmeniť vlastníka pracovnej skupiny a vybrať moderátorov.
pracovná skupina - obrázok 3
Ak chcete získať prístup k ďalším nastaveniam, kliknite na položku Viac (More).

2. Vlastnosti - môžete vybrať, ktoré nástroje budú dostupné vo Vašej pracovnej skupine (nástenka, wiki, fotogaléria, konverzácie, úlohy,...)
3. Užívatelia, ktorí môžu pozývať do pracovnej skupiny - nastavte, kto môže pozívať ďalších používateľov do skupiny
4. Tags - pridajte značky (tags), ktoré uľahčia vyhľadávanie pracovných skupín
5. Typ pracovnej skupiny:
  • viditeľná pre všetkých - robí skupinu viditeľnou pre všetkých používateľov
  • otvorená skupinu - ku skupine sa môže pripojiť každý používateľ
  • archivovaná skupina- umožňuje presunúť pracovnú skupinu do archívu, skupina sa neodstráni a všetky údaje zostanú uložené
  • extranetová skupina - extranetoví používatelia (partneri, klienti, externí zamestnanci,..) budú môcť používať túto pracovnú skupinu.
  • projekt - na rozdiel od pracovnej skupiny je projekt časovo ohraničený
pracovná skupina - obrázok 4

UŽ VIAC AKO 5 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

Newsletter
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
2018 © 7 Sense, s.r.o.