AKO PRACOVAŤ S potenciálnYMI zákazníkMI

LEAD je objekt CRM obsahujúci informácie (telefónne číslo, e-mail, webovú stránku,...) osoby alebo spoločnosti, ktorá má potenciál stať sa zákazníkom - to znamená uzavrieť obchod. Lead je začiatkom procesu, takže informácie obsiahnuté v lead-e môžu pochádzať z vizitky zozbieranej na konferencii alebo telefonického hovoru, ktorý príde na obchodné oddelenie.
V Bitrix24 CRM môžete ľahko vytvárať reporty o lead-och. Odrážajú napríklad celkové množstvo nových potenciálnych zákazníkov a úspešne konvertovaných lead-ov na kontakty alebo spoločnosti, na ktorých manažéri predaja v súčasnosti pracujú, prípadne skončili ako „junk". V reportoch sú tiež uvedené aktivity manažérov predaja s potenciálnymi zákazníkmi. Bitrix4 pomáha vyhodnotiť marketingové úsilie na jednej strane a efektivitu práce predajného tímu na strane druhej.

1. Polia na karte Lead-u (potenciálneho zákazníka)
  • Etapy/Štádia - lead-om môžu byť priradené rôzne etapy/štádia obchodného procesu. V určitom okamihu bude lead buď odstránený zo systému ("junk lead, neozýva sa, neúspech,...") alebo prevedený na kontakt, spoločnosť alebo obchod.
  • Príležitosť: odhadovaná suma potenciálneho obchodu
  • Zdroj: zdroj, z ktorého k Vám potenciálny zákazník prišiel. Tieto informácie pomáhajú sledovať, odkiaľ dostávate najväčší počet nových potenciálnych zákazníkov a na ktorých kanáloch sa dá popracovať.
  • Kontaktné informácie: informácie o lead-e (email, telefón, dátum narodenia, adresa,...)
  • Možné produkty: produkty, o ktoré sa zdá, že má lead záujem.
  2. Vlastné polia - pridajte vlastné polia (typy: reťazec, číslo, súboru, čas a dátum, zoznam)
  3. Zobrazenia Lead-ov - prepínanie medzi zobrazením Zoznam, Kanban alebo Report.
  4. Filtrovanie - použite možnosti vyhľadávania a filtrovania na kategorizáciu lead-ov alebo ich zoskupenie podľa určitého parametra (napr. času vytvorenia).
  5. Duplicitná kontrola - vyhľadajte duplikáty podľa celého mena, názvu spoločnosti telefónu alebo e-mailu.
  6. Pridanie aktivít a História - pridajte nové úlohy, e-maily, hovory, návštevy, stretnutia alebo minulé udalosti k Vašim potenciálnym zákazníkom. Môžete ich skontrolovať pod každým lead-om osobitne alebo nájsť všetky aktivity v rámci CRM > Activities a históriu pod CRM > History.
  7. Automatizácia - spúšťajte podnikové procesy alebo pridávajte pravidlá pre automatizáciu a spúšťače (triggery).
  8. Reporty - predpripravené alebo vlastné reporty
  Ako pracovať s leadom - obrázok 1

  SPÔSOBY PRIDANIA POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV (LEAD-OV) DO BITRIX24

  Manuálne - pomocou karty „Pridať". Jediným požadovaným poľom je „Lead name" (nemusí sa zhodovať s menom a priezviskom lead-u. Môže isť napríklad o produkt/službu o ktorú ma potenciálny zákazník záujem).
  Ako pracovať s leadom - obrázok 2
  Import - ak už máte zoznam potenciálnych zákazníkov, môžete ho importovať do Bitrix24 vo formáte CSV.
  Ako pracovať s leadom - obrázok 3
  Ak neviete, ako by mal importovaný súbor vyzerať, môžete si stiahnuť vzor z Bitrix24:
  Ako pracovať s leadom - obrázok 4

  UŽ VIAC AKO 5 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

  Newsletter
  Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
  2018 © 7 Sense, s.r.o.