INTEGRÁCIA CRM SYSTÉMU S EMAILOM

riadenie tímov - obrázok 1
Žiaden problém pre CRM systém Bitrix24. Čo to znamená v praxi? Predstavte si, že máte databázu zákazníkov a spoločností, ku ktorým evidujete emaily. Po prepojení CRM systému Bitrix24 s emailovými klientmi Gmail, Yahoo, Outlook, iCloud, Office365, Exchange, Aol. alebo IMAP získate komplexný prehľad o prichádzajúcich a odchádzajúcich emailoch na karte zákazníka alebo karte spoločnosti v Bitrix24 CRM v chronologickom zobrazení.

Ak by ste posielali emaily prostredníctvom rozhrania Bitrix24, je možné sledovať aj čas odoslania emailu a čas prečítania emailu zákazníkom.

AUTOMATIZÁCIA EMAILOV

Nikoho z nás nebaví písať znova a znova tú istú emailovú odpoveď novému zákazníkovi. Využívajte šablóny emailov a nastavte si automatizáciu emailov v CRM. Chodí Vám automatický email s údajmi, ktoré zákazník vyplnil v kontaktnom / objednávkovom / registračnom alebo inom type formulára na Vašej webovej stránke? Vytvorte si webové formuláre priamo v Bitrix24, prípadne prepojte Vaše súčasné webové formuláre prostredníctvom Webhooks a automatizujte.

Na základe zaslaných údajov prostredníctvom vyplneného webového formulára pošlite zákazníkovi automatickú emailovú odpoveď a začnite rozmýšľať ako zákazníka presvedčiť ku kúpe Vášho produktu alebo služby. Automatizáciou ušetríte čas, ktorý viete využiť pre efektívnejšie riadenie vzťahov so zákazníkmi!

EMAIL MARKETING

Emaily sú stále využívané a sú IN. Bitrix24 ponúka zabudovaný modul s názvom CRM Marketing, ktorý umožňuje hromadné odosielanie emailov pre Vašich zákazníkov, ktorí sa nachádzajú vo Vašom CRM. Rozdeľte si zákazníkov do segmentov, vytvorte pre nich zaujímavý obsah newslettra a oslovte Vašich zákazníkov časovo orientovanou ponukou / narodeninovou zľavou / bonusom naviac prostredníctvom emailu z Bitrix24!

ZDIEĽANIE EMAILOVÝCH SCHRÁNOK

Používate všeobecné emailové schránky ako info@, marketing@, support@ a pod.? V Bitrix24 je možné nastaviť zdieľanie súkromných alebo všeobecných emailových schránok pre viacerých kolegov. V systéme budú zobrazené emaily podobne ako napríklad v Outlook-u. Samozrejme, je možné nastaviť aj šablóny emailov, odosielateľa emailu, zaslať kópiu alebo skrytú kópiu emailu ďalším osobám, upravovať obsah emailu alebo pripojiť akékoľvek prílohy emailu.

Čo si predstavíte pod výrazom FIREMNÝ INTRANET / PODNIKOVÝ INTRANET?

Pod výrazom intranet si väčšina z nás najskôr vybaví 2 základné typy intranetu, a to tradičný intranet ako neprehľadný archív dokumentov alebo sociálny intranet v podobe sociálnej siete v štýle „Facebook" :)
Tradičný intranet – úložisko dát

 • Tradičný intranet je zastaralou, dnes už takmer neúčinnou formou intranetu, nakoľko spĺňa len funkciu úložiska dát, ktoré obsahuje neprehľadné množstvo priečinkov a súborov, v ktorých sa ťažko orientuje a dokumenty sa pomerne rýchlo stávajú neaktuálnymi. Zároveň tu funguje iba jednosmerná komunikácia zhora nadol.

 • Navyše je tradičný intranet nielen finančne náročný (vývoj a nasadenie trvajú aj niekoľko mesiacov), ale takisto býva náročný aj na správu intranetu (potrebujete špecializovaného intranetového administrátora).
Sociálny intranet – firemná sociálna sieť

 • Ide o moderný intranet, ktorý je zároveň sociálnym intranetom. Sociálny intranet oproti tradičnému intranetu ponúka k dispozícii mnoho nástrojov, na ktoré sú zamestnanci zvyknutí z aktívneho používania sociálnych sietí ako napr. Facebook (...like, sledovanie, zmienky, tagy, komentáre...), čo im dáva viacero možností, ako vzájomne komunikovať a spolupracovať, oproti tradičnému intranetu.

 • Nie je to však „Facebook v práci" :) , ten by bol vo firme nepoužiteľný...

 • Existuje v ňom mnoho užitočných pracovných nástrojov ako zoznam zamestnancov, organizačná štruktúra, firemné dokumenty, interný helpdesk, žiadosti o dovolenku, kalendár neprítomnosti, riadenie pracovného času zamestnancov, a tak ďalej...

Aké sú základné VÝHODY PODNIKOVÉHO INTRANETU?

 • Ľahký prístup k informáciám,
 • Plynulý tok a zdieľanie informácií,
 • Obojsmerná transparentná komunikácia,
 • Ocenenie práce zamestnancov nielen finančne ale aj morálne a v správny čas,
 • Lepšie medziľudské vzťahy,
 • Firemná kultúra – zamestnanci sú súčasťou komunity,
 • Bezpečnosť dát,
 • Zníženie nákladov na správu intranetu,
 • A mnoho ďalších výhod...

Výber vhodného INTRANETU

Je veľmi dôležité, aby ste správne pochopili jeho význam a výhody, ktoré Vám môže priniesť a splniť Vaše očakávania. Pomôže Vám to ušetriť výdavky, ktoré by ste investovali do neproduktívneho riešenia.

Práve tu platí, že NIE JE INTRANET AKO INTRANET!

Súčasné vývojové trendy sa rýchlo menia aj v oblasti firemného intranetu a týmto novým trendom sa dokážu flexibilne prispôsobiť len kvalitné vysoko sofistikované softvérové riešenia. Preto pri výbere vhodného intranetu je potrebné poznať aj vývojový potenciál dodávateľa firemného intranetu, čo v konečnom dôsledku úzko súvisí nielen s konkurenčnou výhodou ale aj potrebou dodatočných investícií.

Na druhej strane, je dôležité poznať aj ďalšie výhody, ktoré nám dokáže priniesť konkrétne intranetové riešenie v porovnaní s konkurenčnými riešeniami, aby bolo možné objektívne zhodnotiť pomer kvalita / cena.

Poznáte INTRANET 2.0 – najmodernejší intranet?

Intranet 2.0 je riešenie, ktoré sa výrazne líši od tradičných intranetov.

1. Intranet 2.0 je sociálny intranet, podporuje spoluprácu a vzájomné interakcie typu peer-to-peer (v preklade „rovný s rovným"),

2. Intranet 2.0 poskytuje centrálny prístup k obchodným nástrojom používaným na dennej báze, ako sú dokumenty, riadenie projektov alebo CRM.

3. Intranet 2.0 v sebe zahŕňa aj extranet, teda 1. miesto „mimo Vášho intranetu", kde môžu Vaši zamestnanci komunikovať so zákazníkmi, zdieľať informácie a dôležité dokumenty, pohodlne a bezpečne, bez toho, aby museli opustiť prostredie intranetu.

intranet


Bitrix24 INTRANET 2.0

Bitrix24 INTRANET 2.0 je úplne zadarmo pre malé tímy do 12 užívateľov a funguje okamžite. Vo väčších spoločnostiach je Intranet 2.0 cenovo veľmi dostupný a jeho implementácia je takisto veľmi rýchla.

Ešte ste si ho nevyskúšali?
Zaregistrujte si FREE verziu Bitrix24 do 12 užívateľov úplne ZDARMA!

Takže, ak si na záver zhrnieme do jednoduchej rovnice to, čo môže priniesť intranet aj Vám a Vašej spoločnosti:

Kvalitný FIREMNÝ INTRANET

=
Produktívni a Loyálni Zamestnanci

=
Dobre Fungujúca a Prosperujúca Spoločnosť


Viac informácií o Bitrix24 si môžete prečítať v blogu venovanom CRM (čítaj TU) alebo riadeniu tímu na diaľku (čítaj TU).

Autor: Zuzana Rybovičová


Páčil sa Vám tento článok?

UŽ VIAC AKO 5 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

Newsletter
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
2018 © 7 Sense, s.r.o.