Nový plán BASIC od 1.8.2021 / Archivovaný plán CRM+ do 31.7.2021Basic Archived CRM+

od 1.8.2021 pred 1. 8.2021
Number of users / Počet užívateľov 5 6

Online storage / Online úložisko 24 GB 50 GB


CRM


Basic features / Základné vlastnosti

Quotes / Cenové ponuky û ü

Unlimited leads / Neobmedzený počet leadov û ü

Classic CRM mode (with leads) / Klasické CRM (s leadmi) û ü

Convert lead to contact, company, deal / Konvert leadu na kontakt, spoločnosť, obchodný prípad û ü

Convert deal to quote / Konvert obch. prípadu do cen. ponuky (CP) û ü

Convert deal to invoice / Konvert obch. prípadu do faktúry (FA) û ü


Daily workflow scenarios and settings / Scenáre a nastavenia denného pracovného toku

Pipelines / Počet obch. kanálov 5 10

Custom fields / Vlastné polia 15 per entity / 15 na entitu ü

Recurring invoices / Opakujúce sa faktúry û ü

Zoom integration / Zoom integrácia û ü

Observers inside deals / Pozorovatelia v obch. prípadoch û ü

Chat inside CRM / Chat v CRM û ü

AI scoring / AI skóre û ü

CRM access log / Záznam CRM prístupov û ü

Change history / História zmien û ü

CRM duplicate control master (duplicate search) / Kontrola duplicít CRM (vyhľadávanie duplicít) û ü


Contact Center / Kontaktné centrum

Emails from CRM (per month) / Počet emailov z CRM (mesačne) 10,000 35,000

Inboxes per user / Počet schránok na užívateľa 1 5

Initial email synchronization and storage limit / Počiatočná synchronizácia emailov a limit úložiska 7 days / 7 dní 30 days / 30 dní

Open channels / Otvorené kanály 2 unlimited / neobmedzene


Open Channel settings / Nastavenia otvorených kanálov

Supervisor conversation rating / Hodnotenie konverzácie nadriadeným û ü

Analytics reports for channels (chat statistics) / Analytické reporty pre kanály (štatistiky chatov) û ü

Export data to Excel / Export dát do Excel û ü

Channel access rights / Príst. práva ku kanálom û ü


CRM Marketing

Bulk email / Hromadné maily û 35,000

Bulk SMS / Hromadné SMS û ü

Voice broadcasting / Hlasové vysielanie û ü

Bulk messaging (Contact Center) / Hromadné správy (Kontaktné centrum) û ü

Retargeting in ad networks / Retargeting v reklamných sieťach û ü


Tasks and projects / Úlohy a projekty


Collaboration / Spolupráca

Workgroup (project) access rights / Príst. práva pre prac. skupinu/projekt û ü


Task automation / Automatizácia úloh

Task templates and recurring tasks / Šablóny úloh a opakujúce sa úlohy û ü

Templates with subtasks / Šablóny s čiastkovými úlohami û ü

Template sharing / Zdieľanie šablón û ü


Analytics and reports / Analytika a reporty

Efficiency KPI / KPI efektívnosti û ü

Report builder / Nástroj na tvorbu reportov û ü


Online stores / Online obchody

Stores / Počet obchodov 2 1

Inventory management (documents) / Manažment zásob (dokumenty) ü û


Virtual office / Virtuálna kancelária


Feed / Nástenka

Announcements / Dôležité oznamy û ü

Polls / Ankety û ü


Chats and HD video calls / Chaty a HD video hovory

Zoom integration / Zoom integrácia û ü


Drive / Disk

Company drive / Disk spoločnosti û ü

Public file sharing / Verejné zdieľanie súborov û ü

Public folder sharing / Verejné zdieľanie priečinkov û ü

File access rights / Príst. práva k súborom û ü

Folder access rights / Príst. práva k priečinkom û ü

Unused file version storage / Ukladací priestor pre verzie nepoužívaných súborov 0 30 days / 30 dní


Calendar / Kalendár

Event planner / Plánovač udalostí û ü

Meeting room / Zasadacia miestnosť (iné ako je uvedené v oficiálnych info – POTVRDENÉ Bitrix24 SUPPORTom) û ü

Meeting room list / Zoznam zasadacích miestností (iné ako je uvedené v oficiálnych info – POTVRDENÉ Bitrix24 SUPPORTom) û ü


HR / Ľudské zdroje

Export employee list to Excel / Export zoznamu zamestnancov do Excel û ü

Project knowledge base / Znalostná databáza projektu û ü


Basic Archived Basic

od 1.8.2021 pred 1. 8.2021
Number of users / Počet užívateľov 5 6

Online storage / Online úložisko 24 GB 50 GB


CRM


Basic features / Základné vlastnosti

Quotes / Cenové ponuky nie áno

Unlimited leads / Neobmedzený počet leadov nie áno

Classic CRM mode (with leads) / Klasické CRM (s leadmi) nie áno

Convert lead to contact, company, deal / Konvert leadu na kontakt, spoločnosť, obchodný prípad nie áno

Convert deal to quote / Konvert obch. prípadu do cen. ponuky (CP) nie áno

Convert deal to invoice / Konvert obch. prípadu do faktúry (FA) nie áno


Daily workflow scenarios and settings / Scenáre a nastavenia denného pracovného toku

Pipelines / Počet obch. kanálov 5 10

Custom fields / Vlastné polia 15 per entity / 15 na entitu áno

Recurring invoices / Opakujúce sa faktúry nie áno

Zoom integration / Zoom integrácia nie áno

Observers inside deals / Pozorovatelia v obch. prípadoch nie áno

Chat inside CRM / Chat v CRM nie áno

AI scoring / AI skóre nie áno

CRM access log / Záznam CRM prístupov nie áno

Change history / História zmien nie áno

CRM duplicate control master (duplicate search) / Kontrola duplicít CRM (vyhľadávanie duplicít) nie áno


Contact Center / Kontaktné centrum

Emails from CRM (per month) / Počet emailov z CRM (mesačne) 10,000 35,000

Inboxes per user / Počet schránok na užívateľa 1 5

Initial email synchronization and storage limit / Počiatočná synchronizácia emailov a limit úložiska 7 days / 7 dní 30 days / 30 dní

Open channels / Otvorené kanály 2 unlimited / neobmedzene


Open Channel settings / Nastavenia otvorených kanálov

Supervisor conversation rating / Hodnotenie konverzácie nadriadeným nie áno

Analytics reports for channels (chat statistics) / Analytické reporty pre kanály (štatistiky chatov) nie áno

Export data to Excel / Export dát do Excel nie áno

Channel access rights / Príst. práva ku kanálom nie áno


CRM Marketing

Bulk email / Hromadné maily nie 35,000

Bulk SMS / Hromadné SMS nie áno

Voice broadcasting / Hlasové vysielanie nie áno

Bulk messaging (Contact Center) / Hromadné správy (Kontaktné centrum) nie áno

Retargeting in ad networks / Retargeting v reklamných sieťach nie áno


Tasks and projects / Úlohy a projekty


Collaboration / Spolupráca

Workgroup (project) access rights / Príst. práva pre prac. skupinu/projekt nie áno


Task automation / Automatizácia úloh

Task templates and recurring tasks / Šablóny úloh a opakujúce sa úlohy nie áno

Templates with subtasks / Šablóny s čiastkovými úlohami nie áno

Template sharing / Zdieľanie šablón nie áno


Analytics and reports / Analytika a reporty

Efficiency KPI / KPI efektívnosti nie áno

Report builder / Nástroj na tvorbu reportov nie áno


Online stores / Online obchody

Stores / Počet obchodov 2 1

Inventory management (documents) / Manažment zásob (dokumenty) áno nie


Virtual office / Virtuálna kancelária


Feed / Nástenka

Announcements / Dôležité oznamy nie áno

Polls / Ankety nie áno


Chats and HD video calls / Chaty a HD video hovory

Zoom integration / Zoom integrácia nie áno


Drive / Disk

Company drive / Disk spoločnosti nie áno

Public file sharing / Verejné zdieľanie súborov nie áno

Public folder sharing / Verejné zdieľanie priečinkov nie áno

File access rights / Príst. práva k súborom nie áno

Folder access rights / Príst. práva k priečinkom nie áno

Unused file version storage / Ukladací priestor pre verzie nepoužívaných súborov 0 30 days / 30 dní


Calendar / Kalendár

Event planner / Plánovač udalostí nie áno

Meeting room / Zasadacia miestnosť (iné ako je uvedené v oficiálnych info – POTVRDENÉ Bitrix24 SUPPORTom) nie áno

Meeting room list / Zoznam zasadacích miestností (iné ako je uvedené v oficiálnych info – POTVRDENÉ Bitrix24 SUPPORTom) nie áno


HR / Ľudské zdroje

Export employee list to Excel / Export zoznamu zamestnancov do Excel nie áno

Project knowledge base / Znalostná databáza projektu nie áno
* Informácie uvedené na tejto stránke boli spracované pre potreby individuálnych zákazníkov a čerpané z oficiálneho zdroja spoločnosti Bitrix. Niektoré informácie sa môžu priebežne upresňovať, dopĺňať alebo meniť. Odporúčame Vám skontrolovať si aktuálnosť údajov na oficiálnej stránke spoločnosti Bitrix: https://www.bitrix24.com/promo/new-plans-clients/.

V prípade potreby nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

NOVÉ plány vs. STARÉ (archivované) plány
Prezrite si detailný prehľad rozdielov a zmien PRED a PO 1.auguste 2021:
Basic
od 1. augusta
CRM+
pred 1. augustom

Tento nový plán je ideálny pre správu obchodného oddelenia.
  Standard
  od 1. augusta
  Standard
  pred 1. augustom

  Nový plán pre riadenie celého svojho tímu.

  Professional
  od 1. augusta
  Professional
  pred 1. augustom

  Perfektná voľba, ak potrebujete automatizovať svoje procesy a robiť serióznu prácu.

  UŽ VIAC AKO 9 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

  Newsletter
  Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
  2018 © 7 Sense, s.r.o.
  Click to order
  Vaša objednávka:
  Total: