Nový plán FREE od 1.8.2021 / Archivovaný plán FREE do 31.7.2021Free Archived Free

od 1.8.2021 pred 1. 8.2021
Number of users / Počet užívateľov unlimited / neobmedzene unlimited / neobmedzene

Online storage / Online úložisko 5 GB 5 GB


CRM


Basic features / Základné vlastnosti

Invoices / Faktúry û ü

Quotes / Cenové ponuky û ü

Unlimited leads / Neobmedzený počet leadov û ü

Classic CRM mode (with leads) / Klasické CRM (s leadmi) û ü

Convert lead to contact, company, deal / Konvert leadu na kontakt, spoločnosť, obchodný prípad û ü

Convert deal to quote / Konvert obch. prípadu do cen. ponuky (CP) û ü

Convert deal to invoice / Konvert obch. prípadu do faktúry (FA) û ü


Daily workflow scenarios and settings / Scenáre a nastavenia denného pracovného toku

Custom fields / Vlastné polia 5 per entity / 5 na entitu ü

Check for duplicates automatically / Automatická kontrola duplicít ü û

Resource booking for appointment scheduling in CRM / Rezervácia zdrojov pre plánovanie schôdzky v CRM û 6

Observers inside deals / Pozorovatelia v obch. prípadoch û ü

Chat inside CRM / Chat v CRM û ü

Export contacts to CSV, Excel, Outlook / Export kontaktov do CSV, Excel, Outlook û ü


Contact Center / Kontaktné centrum

CRM forms / CRM formuláre 100 completed forms / 100 vyplnených formulárov ü

Viber û ü

WhatsApp û ü


Tasks and projects / Úlohy a projekty


Analytics and reports / Analytika a reporty

Report builder / Nástroj na tvorbu reportov û ü


Sites and landing pages / Weby a landing stránky

CRM forms / CRM formuláre 100 completed forms / 100 vyplnených formulárov ü

Superblock / Superblok û ü


Online stores / Online obchody

Inventory management (documents) / Manažment zásob (dokumenty) ü û


Virtual office / Virtuálna kancelária


Feed / Nástenka

Announcements / Dôležité oznamy û ü

Polls / Ankety û ü


Drive / Disk

Company drive / Disk spoločnosti û ü


Calendar / Kalendár

Event planner / Plánovač udalostí û ü

Meeting room / Zasadacia miestnosť û ü

Meeting room list / Zoznam zasadacích miestností û ü


HR / Ľudské zdroje

Export employee list to Excel / Export zoznamu zamestnancov do Excel û ü

Project knowledge base / Znalostná databáza projektu û ü


Free Archived Free

od 1.8.2021 pred 1. 8.2021
Number of users / Počet užívateľov unlimited / neobmedzene unlimited / neobmedzene

Online storage / Online úložisko 5 GB 5 GB


CRM


Basic features / Základné vlastnosti

Invoices / Faktúry nie áno

Quotes / Cenové ponuky nie áno

Unlimited leads / Neobmedzený počet leadov nie áno

Classic CRM mode (with leads) / Klasické CRM (s leadmi) nie áno

Convert lead to contact, company, deal / Konvert leadu na kontakt, spoločnosť, obchodný prípad nie áno

Convert deal to quote / Konvert obch. prípadu do cen. ponuky (CP) nie áno

Convert deal to invoice / Konvert obch. prípadu do faktúry (FA) nie áno


Daily workflow scenarios and settings / Scenáre a nastavenia denného pracovného toku

Custom fields / Vlastné polia 5 per entity / 5 na entitu áno

Check for duplicates automatically / Automatická kontrola duplicít áno nie

Resource booking for appointment scheduling in CRM / Rezervácia zdrojov pre plánovanie schôdzky v CRM nie 6

Observers inside deals / Pozorovatelia v obch. prípadoch nie áno

Chat inside CRM / Chat v CRM nie áno

Export contacts to CSV, Excel, Outlook / Export kontaktov do CSV, Excel, Outlook nie áno


Contact Center / Kontaktné centrum

CRM forms / CRM formuláre 100 completed forms / 100 vyplnených formulárov áno

Viber nie áno

WhatsApp nie áno


Tasks and projects / Úlohy a projekty


Analytics and reports / Analytika a reporty

Report builder / Nástroj na tvorbu reportov nie áno


Sites and landing pages / Weby a landing stránky

CRM forms / CRM formuláre 100 completed forms / 100 vyplnených formulárov áno

Superblock / Superblok nie áno


Online stores / Online obchody

Inventory management (documents) / Manažment zásob (dokumenty) áno nie


Virtual office / Virtuálna kancelária


Feed / Nástenka

Announcements / Dôležité oznamy nie áno

Polls / Ankety nie áno


Drive / Disk

Company drive / Disk spoločnosti nie áno


Calendar / Kalendár

Event planner / Plánovač udalostí nie áno

Meeting room / Zasadacia miestnosť nie áno

Meeting room list / Zoznam zasadacích miestností nie áno


HR / Ľudské zdroje

Export employee list to Excel / Export zoznamu zamestnancov do Excel nie áno

Project knowledge base / Znalostná databáza projektu nie áno
* Informácie uvedené na tejto stránke boli spracované pre potreby individuálnych zákazníkov a čerpané z oficiálneho zdroja spoločnosti Bitrix. Niektoré informácie sa môžu priebežne upresňovať, dopĺňať alebo meniť. Odporúčame Vám skontrolovať si aktuálnosť údajov na oficiálnej stránke spoločnosti Bitrix: https://www.bitrix24.com/promo/new-plans-clients/.

V prípade potreby nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

NOVÉ plány vs. STARÉ (archivované) plány
Prezrite si detailný prehľad rozdielov a zmien PRED a PO 1.auguste 2021:
Basic
od 1. augusta
CRM+
pred 1. augustom

Tento nový plán je ideálny pre správu obchodného oddelenia.
  Standard
  od 1. augusta
  Standard
  pred 1. augustom

  Nový plán pre riadenie celého svojho tímu.

  Professional
  od 1. augusta
  Professional
  pred 1. augustom

  Perfektná voľba, ak potrebujete automatizovať svoje procesy a robiť serióznu prácu.

  UŽ VIAC AKO 9 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

  Newsletter
  Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
  2018 © 7 Sense, s.r.o.
  Click to order
  Vaša objednávka:
  Total: