AKO PRACOVAŤ S OBCHODNÝM PRÍPADOM

Pre pridanie nového obchodného prípadu, prejdite do CRM> Deals a kliknite na "Add" alebo ikonku + pod kartou Deals:
Obchodné prípady - obrázok 1
Karta obchodného prípadu Deal sa skladá z dvoch hlavných blokov: Deal information (Informácie o obchodnom prípade) a More (ďalšie informácie a vlastné polia):
Obchodné prípady - obrázok 2
Deal information - pridajte názov obchodu, sumu (automaticky sa zmení, keď pridáte produkty do obchodu), fázu / štádium (možno ho ľahko zmeniť prostredníctvom farebného horného panela), dátum ukončenia. Môžete tiež pripojiť obchodný prípad ku kontaktu alebo spoločnosti - kliknutím na tlačidlo „Select" ho pripojíte k existujúcemu kontaktu alebo spoločnosti, alebo kliknutím na položku „Create" pridáte nový kontakt / spoločnosť.

More - táto časť obsahuje "Available to everyone" (Dostupné pre všetkých) (Dôležité! - môže ovplyvniť prístupové práva), zodpovednú osobu, komentáre a podobne. Vlastné polia môžete pridať aj pomocou tlačidla „Add":
Obchodné prípady - obrázok 3
Pridajte "Field name & set custom field" (Názov poľa & Nastavenie vlastného poľa): "Multiple" (Viacnásobné) or "Required" (Požadované):
Obchodné prípady - obrázok 4
Ak kontakt alebo spoločnosť pripojená k obchodnému prípadu obsahuje kontaktné informácie (telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo odosielateľa) - na karte obchodného prípadu Deal sa zobrazia možnosti kontaktovania
Obchodné prípady - obrázok 5
Nastavenia na karte obchodného prípadu (deal) umožňujú presunúť deal medzi obchodnými procesmi (pipeline), kopírovať alebo vymazať deal, obnoviť nastavenia, obnoviť alebo uložiť predvoľby pre všetkých používateľov.
Obchodné prípady - obrázok 5

UŽ VIAC AKO 5 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

Newsletter
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
2018 © 7 Sense, s.r.o.