Ganttův diagram V BITRIX24

Ganttův diagram je typem sloupcového grafu vyvinutého speciálně na ilustraci harmonogramu projektu - trvání úloh, termínů, závislostí.
Zobrazení Ganttova diagramu je dostupné v rámci hlavní části "Úlohy" a také v úkolech pracovní skupiny.
Gantt - obrázok 1
Ganttův diagram poskytuje vizuální editaci plánu úloh. Karty +/- použijte na přiblížení nebo oddálení zobrazení časového rozvrhu.

Pomocí myši můžete změnit trvání, datum začátku a konce nebo deadline konkrétní úlohy (pouhým přetažením v grafu). Případně můžete nastavit závislostí úloh:
  • Finish to Start (FS) - např. natankujte auto, před cestou na výlet
  • Start to Start (SS) - např. výkop musí začít dříve, než začnete pokládat potrubí
  • Finish to finish (FF) - např. dlažba musí být hotová, před dokončením lakování
  • Start to Finish (SF) - např. rodiče se musí vrátit a začít se starat o své děti ještě předtím, než se chůvě umožní dokončit práci a odejít.
Gantt - obrázok 2
Chcete-li odstranit závislost, klikněte na ni:
Gantt - obrázok 3
Každá úloha má svůj vlastní datum zahájení, datum ukončení a deadline.
Gantt - obrázok 4
  • Datum zahájení: určuje, kdy se má úloha spustit; ovlivňuje i termín posunu pro závislé úlohy. V Ganttově diagramu se datum počátku zobrazí jako "modrý" blok, který je možné přetáhnout zpět nebo dopředu. Pokud konkrétní datum začátku není nastaven, pak se datum, kdy byla úloha vytvořena, považuje za výchozí datum zahájení úlohy.

  • Datum ukončení: označuje, kdy se má úloha dokončit. Ovlivňuje i termín posunu pro závislé úlohy. V Ganttově diagramu je datum ukončení zobrazen jako "modrý" blok, který je možné přesunout zpět nebo dopředu.

  • Deadline: určuje poslední datum, do kterého má být úloha dokončena. V Ganttově diagramu se termín zobrazí jako "červený" blok. Pokud úloha nemá žádný termín nezobrazí se červený blok. Pokud je úloha zpožděno (deadline je dřívější než aktuální datum), opožděná lhůta bude označena "červenou".
Gantt - obrázok 5
  • Posunutí data úlohy - začátek úlohy, datum ukončení a konečný deadline je možné posunout v Ganttově diagramu pomocí myši. Datum začátku nebo ukončení úlohy můžete přesunout samostatně (tažením stran modrého bloku úloh) nebo tažením a přesunutím celého bloku úlohy (datum začátku a konce se přesune spolu s blokem úlohy).

  • Sledování času plnění a pracovní dny - ve výchozím nastavení není čas plnění úkolů sledován, nejprve musíte povolit tuto možnost (Start Time-Tracker). V tomto případě, kdy přesunete datum začátku a konce úlohy, systém zkontroluje, zda jsou nové data v rámci nakonfigurovaných pracovních dní a parametrů hodin (např. Nab. - Pá. 09:00 - 18:00).

  • Filtry - můžete použít pro zobrazení úkolů v Ganttově diagramu.
Gantt - obrázok 6

Již 5 000 000 organizaci se rozhodlo pro Bitrix24

Newsletter
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více info ZDE.
2018 © 7 Sense, s.r.o.