Co je ŘÍZENÍ podnikových procesů a jak může pomoci podniku?

BPM obrázek
Manažment podnikových procesů nebo řízení podnikových procesů - Business Process Management (BPM) je mimořádně důležitý pro každé podnikání. BPM umožňuje podnikům maximalizovat zisk a získat konkurenční výhodu nad svými konkurenty. BPM umožňuje podnikům rychlejší a jednodušší vyvíjet a zavádět nové aplikace, a zároveň reagovat na jakoukoliv změnu v požadavcích zákazníků nebo trhu. Podniky využívající řízení podnikových procesů jsou schopny čelit výzvám a rozpoznat budoucí příležitosti ještě dávno před svou konkurencí. Dokonce, dovolíme si tvrdit, že v současném podnikatelském prostředí podniky bez využití manažmentu podnikových procesů nejsou schopny konkurence. To je důvod, proč se v současnosti stává manažment podnikových procesů tak žádaný. Každý podnik se tak snaží o to, aby BPM zahrnul do svých každodenních obchodních praktik.

Co znamená manažment podnikových procesů?

BPM je systémem podporujícím pracovní postupy nezbytné pro fungování každého úspěšného podniku. Proto, software BPM využijete již ve fázi návrhu, výroby, přes řízení, kontrolu, a dokonce i při analýze výkonnosti podniku.

Kde můžete využít software pro řízení podnikových procesů v podniku?

Je to jednoduché, využitím BPM rychle a jednoduše splníte každou Vaši roli. Manažment podnikových procesů můžete využít pro jakýkoli projekt v kterémkoliv oddělení. Níže uvedeme pár příkladů:

• Nákup a finance

Pro maximalizaci příjmů je nezbytné správně spravovat finanční aktiva. BPM software může řídit a sledovat výdaje, jakož i monitorovat dodavatelé a subdodavatelé. Technologie BPM Vám umožňuje dohlížet a koordinovat klíčové činnosti, jako je fakturace, nákupy, úhrady faktur, platby, rozpočet, a dokonce i cestovní výdaje.

• Lidské zdroje

BPM usnadňuje oddělení lidských zdrojů dohlížet na důležité údaje o zaměstnancích, jako jsou termíny školení, dovolené, pronájem lidských zdrojů, či hodnotit výkonnost. S řízením podnikových procesů se všechny zmíněné procesy stávají rychlejšími, konzistentnější a účinnějšími. Získání přístupu HR oddělení k takovým informacím, vede k rychlému a hlavně správnému rozhodování.

• Marketing a prodej

Využití BPM šetří drahocenný čas a zdroje i oddělení marketingu a prodeje. Manažment podnikových procesů zjednodušuje předprodejní procesy, a zároveň umožňuje zaměstnancům rychle reagovat na požadavky zákazníků. Nejčastěji se řízení podnikových procesů využívá v propagačních kampaních, při uspokojování požadavků zákazníků, vyřizování cenových nabídek, marketingu, při zavádění nových produktů a celkově řízení procesu prodeje.

• Vztahy se zákazníky

Oddělení vztahů se zákazníky využije software BPM na efektivní řešení problémů a poskytnutí aktuálních a přesných informací zákazníkům. Při správné integraci softwaru řízení podnikových procesů může BPM pomoci tomuto oddělení automatizovat a organizovat klíčové činnosti, jako jsou získávání nových zákazníků, řízení servisních volání, řešení stížností zákazníků, schvalování úvěrů či řízení úloh.

Co nabízí podnikům software BPM?

• Analýzu dat

Dobré obchodní rozhodnutí jsou závislé na přesnosti a úplnosti informací. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím aktuálních údajů. Pokud jsou údaje zastaralé, nepřesné nebo neúplné, podniky přijímají špatné rozhodnutí. Software BPM ukládá údaje na jedno místo, takže osoby s rozhodovací pravomocí se rozhodují na základě aktuálních a přesných informací.

• Automatizaci

Zastaralé pracovní postupy a manuální úkoly mohou stát podnik čas a peníze. BPM automatizuje úlohy s cílem zlepšit účinnost operací, získat větší nadhled nad procesy, zvýšit růst nebo lépe zvládat riziko.

• Systém pravidel

K dosažení konzistentní automatizace potřebuje software BPM dynamický systém pravidel.

• Mobilitu zařízení

Jelikož v současné době na přístup k informacím více lidí používá své tablety a smartphony než počítače, software BPM musí být dostupný jednak na počítačích, tak na mobilních zařízeních.

• Přístupnost údajů

Schopnost ukládat informace a používat BPM software nejen v prostorách podniku, ale i v cloudu poskytuje podnikům maximální flexibilitu.

• Bezpečnost

Bezpečnost softwaru BPM je nesmírně důležitá. Vždyť, software BPM musí poskytnout dostatečnou bezpečnost na ochranu Vašich operací a údajů i před šikovnými hackery.

• Inkluzivní spolupráce

Jednou z největších výhod softwaru BPM je jeho schopnost maximalizovat interakci a sdílení informací mezi všemi zaměstnanci podniku. Proto, se správným softwarem BPM mohou zaměstnanci získat okamžitý přehled o nových informacích.

Tak co? Zaujaly Vás benefity manažmentu podnikových procesů? Chtěli byste zlepšit procesy ve Vašem podniku pomoci tak jednotlivým oddělením? Vyzkoušejte to s našim softwarem Bitrix24, který je cenově dostupný opravdu pro každý podnik. Více informací o Bitrixe24 si můžete přečíst v blogu věnovaném CRM v Bitrix24 (viz blog TU).

A Vy, malý podnikatelé - máme pro Vás dobrou zprávu. Pro Vás je Bitrix24 zdarma až do 12 uživatelů! V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro Vás!
Líbil se Vám tento článek?

Již 5 000 000 organizaci se rozhodlo pro Bitrix24

Newsletter
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více info ZDE.
2018 © 7 Sense, s.r.o.