Co je CRM?
(Nebo jak získat a udržet zákazníky)

"Mít spokojených zákazníků již více nestačí. Pokud opravdu chcete prosperující podnik, z Vašich zákazníků musíte udělat Vašich fantastických fanoušků. " (Ken Blanchard)
CRM obrázek 1
Je Váš podnik nováčkem na trhu? nebo Máte problém s udržením si zákazníky? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, čtěte prosím dále. Máme pro Vás jedinečné řešení, se kterým získáte nejen loajální zákazníky, ale i efektivnější procesy, které Vám ušetří množství času.

Než Vám odpovíme na to, co je CRM, přiblížíme Vám jak se změnilo podnikatelské prostředí, které ovlivnilo i chování zákazníků za poslední desetiletí.

Bylo to teprve nedávno - nedostatkové zboží, na který čekali dlouhé řady zákazníků před obchody a omezené služby, kterých se lidé nevěděli dočkat. Poptávka převažoval nabídku a podnikatelé zaměřovali svou pozornost pouze na produkt nebo službu. Podniky své zákazníky oslovovali televizními spoty, billboardy či letáky. Dnes je však realita jiná. Reklama číhá na spotřebitele ze všech stran a spotřebitelé se vůči ní stávají imunní. Nabídka vysoce převyšuje poptávku. Ekonomii nedostatku vystřídala ekonomie nadbytku. Výrobky a služby nabízí nespočet různých prodejců, kteří se snaží adekvátně reagovat na zvyšující se požadavky zákazníků. Dnešní zákazník chce, aby ho podniky předem a dokonale znali a znali i jeho nejtajnější touhy. Proto, získat zákazníka je dnes velmi obtížné.

JAK TEDY ZÍSKAT V SOUČASNÉ DOBĚ ZÁKAZNÍKA?

Odpověď je jasná. Zákazníků již máte. Jsou jimi Vaši nynější zákazníci. Podle výzkumů je až 6 x náročnější najít nového zákazníka než uspokojit toho současného. Proto, zaměřte se zejména na Vašich současných věrné zákazníky a nabídněte jim všechno, co si přejí. Je zřejmé, že věrní a loajální zákazníci zajišťují podniku větší zisky a dělají podniku lepší reklamu, která je navíc zdarma. Pokud zákazník ví, že je o něj dobře postaráno, rád se sám vrací a nevadí mu ani připlatit si.

JAK SI VŠAK UDRŽET ZÁKAZNÍKY?

Řešením je CRM. V dalším textu se proto zaměříme na vysvětlení zkratky CRM a významu CRM v dnešní době.

CO ZNAMENÁ ZKRATKA CRM?

Zkratka CRM vznikla z akronymu anglického pojmenování Customer Relationship Management, čili management řízení vztahů se zákazníky. Právě, CRM Vám pomůže rychle poznat Vašich zákazníků, jejich potřeby a přání, a adekvátně na ně reagovat.

CRM - Customer Relationship Management JE ŘEŠENÍM PRO UDRŽENÍ ZÁKAZNÍKY PODNIKŮ VŠECH VELIKOSTÍ

Mnoho podniků si myslí, že CRM systém je určen pouze pro velké korporace. Ano, v minulosti tomu tak bylo, protože implementace a provoz těchto aplikací byla velmi nákladná. S nárůstem počtu společností nabízejících komplexní systém řízení vztahů se zákazníky se CRM systémy staly dostupné i pro malé podniky. V současnosti můžeme dokonce tvrdit, že se bez CRM neobejdou už ani malé podniky. Pokud jste malým podnikům, věřte nebo ne, ale získáním množství informací od zákazníků se jednoduše a při relativně malých výdajích určitě odlišíte od konkurence.

TYPY CRM SYSTÉMŮ

Jak se CRM vyvíjelo v čase, vyvíjely se také typy CRM systémů lišící se využíváním výpočetní techniky či mírou automatizace procesů:

 • systém papírové databáze - ukládání dokumentů v papírové podobě,
 • řešení postavené na balíku MICROSOFT OFFICE - zautomatizované vyplňování šablon, formulářů a tabulek,
 • programy pro správu kontaktů a management času - elektronická zákaznická karta ve formě databáze,
 • komplexní CRM e-systémy - moderní systémy zahrnující automatizaci prodejních činností, marketingových činností, servisních činností a zákaznické podpory a elektronické obchodování.

CO JE TEDA MODERNÍ CRM? (CRM DEFINICE)

CRM definic můžeme najít v literatuře mnoho. Ze širšího úhlu pohledu představuje CRM změnu filozofie myšlení podniku, která se orientuje na vybudování a podporu dlouhotrvajících vztahů se zákazníky. Z užšího úhlu pohledu CRM je systém programů, které umožňují podniku získávat, shromažďovat, třídit a zpracovávat informace o zákaznících. Umožňují tak nejdříve poznat a pochopit potřeby a přání zákazníků a později je i předvídat. Význam CRM je tedy nepřehlédnutelný. CRM by proto měl stát neodmyslitelnou součástí každého podniku, kterému záleží na spokojenosti svých zákazníků.

KOMPLEXNÍ CRM SYSTÉM (CRM SOFTWARE)

CRM obrázok 2
CRM softwary díky automatizaci, centralizaci a synchronizaci informací zvyšují efektivitu a produktivitu podnikových procesů. CRM systémy zachycují veškeré informace o Vašich zákaznících včetně jejich interakcí s Vámi ve formě mailové či telefonické komunikace. Tyto informace pak ukládají a třídí, aby Vám usnadnily přístup k nim. Na základě získaných informací, získáte přehled o nákupním chování svých zákazníků a můžete jim lépe zacílit Vaši reklamu.

Například, pokud si u Vás zákazník objednal v zimě nosič lyží, můžete mu před letem poslat newsletter se speciální slevou na nosič kol. Zákazník se tak potěší slevě a Vy pomocí takto cílené reklamy ušetříte svůj čas a peníze. V neposlední řadě si zvýšíte i zisk podniku.

Výhody CRM nejsou jen v zlepšování servisu zákazníka, ale i ve zvyšování efektivnosti podniku. Jelikož CRM spojuje množství programů dohromady, umožňuje uživatelům řídit podnik pouze z jednoho místa. Prostřednictvím pouze jednoho softwaru budete moci komunikovat se zákazníkem, odpovídat na emaily, dělat poznámky nebo organizovat svůj pracovní den. A už nikdy víc se nepřistihl při přepisování stejných údajů do různých programů. Význam CRM v podniku je tedy značný.

Pokud ještě stále zvažujete, zda se Vám CRM systém vyplatí implementovat do podniku, níže nabízím shrnutí jeho největších výhod.

JAKÉ JSOU VÝHODY CRM SYSTÉMŮ?

 • konfigurateľnosť,
 • využívání jednoho softwaru na všechno (adresář kontaktů, emailová komunikace, plánování úloh, evidence obchodů, projektů, evidence docházky, atd.)
 • přehled a pořádek ve všech informacích o zákaznících (identifikace klíčových zákazníků a jejich potřeb, detailní profil zákazníka na základě uchovávání historie komunikace, nabídek, nákupů a objednávek),
 • bezpečnost informací o zákaznících,
 • budování loajality u zákazníků,
 • zvýšení efektivity marketingových kampaní,
 • zkrácení prodejního cyklu,
 • řízení podnikových procesů odkudkoliv,
 • zjednodušení podnikových procesů,
 • reporting,
 • a mnoho dalších výhod, které zjistíte až po úspěšné implementací systémů CRM

Pokud máte zájem zlepšit zákaznický servis vedle zefektivnění všech podnikových procesů, a tedy využít všech výhod CRM systémů, prosím, neváhejte nás kontaktovat. Jsme ZDE pro Vás!
Líbil se Vám tento článek?

Již 5 000 000 organizaci se rozhodlo pro Bitrix24

Newsletter
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více info ZDE.
2018 © 7 Sense, s.r.o.