BITRIX24 JAKO NEJLEPŠÍ CRM SYSTÉM NA TRHU

"Cílem podnikání je přilákat a udržet zákazníka." (Peter Drucker)
Bitrix24 obrázek 1
Den co den přibývá na trhu množství nových malých či velkých podniků. Každý podnikatel otevírá svůj obchod s vidinou zisku. A proto, podniky se chtějí stále více odlišit od konkurence. Nejlepší cestou odlišení se od konkurence je dokonalé porozumění potřebám a přáním zákazníků, osobní přístup k zákazníkům a vynikající úroveň služeb.

Myslíte si, že je možné poznat a naplnit potřeby a přání všech zákazníků, pokud má jejich podnik tisíce?

Ano, je to možné a velmi jednoduché s CRM systémy. Pokud Vás zajímá jak, představíme Vám to v jednom z nich.

Co je CRM systém?

CRM (Customer Relationship Management), čili systémy pro řízení vztahů se zákazníky jsme představili již v předchozím článku (ZDE). Jejich předností je, že umožňují podniku získávat, shromažďovat, třídit a zpracovávat velké množství informací o svých zákaznících. Na trhu najdete širokou nabídku různých CRM systémů, kterému se věnuje článek (ZDE), který porovnává několik CRM systémy. My se však v tomto článku budeme věnovat pouze jednotce na trhu mezi CRM systémy, kterým je software Bitrix24.

Co je Bitrix24?

Bitrix24 obrázek 2
Bitrix24 je praktickým online řešením pro řízení podniku každé velikosti. Vznikl v roce 1998 v USA a dodnes ho využívá více než 5 000 000 organizací ve světě. Jedná se o vysoce bezpečné intranetové řešení na klíč, které bylo navrženo tak, aby zefektivnilo spolupráci, komunikaci, podnikové procesy při využití knowledge managementu a sociálních sítí.

Bitrix24 je možné využívat v cloudu nebo může být nainstalován na serveru podniku. K Bitrix24 je možné připojit se odkudkoliv, stačí Vám jen připojení na internet. K softwaru Bitrix24 je vyvinuta mobilní a desktopová aplikace pro Android, IOS a Windows. Bitrix24 je zároveň CRM systém, který poskytuje podnikům platformu pro pořádání a sledování interakcí s potenciálními nebo stávajícími klienty a partnery.

Pro koho je CRM systém Bitrix24 určený a kolik stojí?

Bitrix24 je určen pro podniky všech velikostí. Malým podnikům však vyšel vstříc tím, že jim nabízí možnost využívat software zdarma. Tento zdarma software je dostupný pro 12 uživatelů, kterým nabízí 5 GB úložiště. Cena pro ostatní podniky v cloudové verzi se pohybuje maximálně do 200 € měsíčně (bez ohledu na počet uživatelů a velikosti úložiště), což je ve srovnání s částkou, kterou podniky zaplatí za mobilní paušál. nepředstavitelně nižší. Pojďme se však konečně podívat na to, co konkrétně Vám CRM systém Bitrix24 umí nabídnout.

Funkcionality CRM v Bitrix24

Funkcionality CRM v Bitrix24 obrázek
Co dělá z Bitrix24 absolutně nejlepší bezplatný CRM software?
 1. Jak jsme zmínili výše, všechny funkcionality v CRM modulu jsou opravdu zdarma pro 12 uživatelů, což většina bezplatných CRM softwarů neví nabídnout. Těmito funkcionalitami jsou databáze zákazníků a kontaktů, segmentace zákazníků, vystavování cenových nabídek, evidence objednávek a vystavování faktur.
 2. I bezplatnou verzi Bitrix24 nabízí buď v cloudu nebo na serveru.
 3. V rámci CRM Bitrix24 přichází s bezplatným e-mail a sms marketingem a virtuálním call centrem.
 4. Také, zdarma umožňuje vytvořit šablony (např. Kontaktní, objednávkový, emailu či faktury) a dokonce obsahuje i nástroj na tvorbu webových stránek.
 5. Kromě toho zdarma nabízí úložiště dokumentů, složek, zákazníků, kontaktů, produktů, cenových nabídek, objednávek a faktur.

Představte si, že si otevíráte kadeřnictví. Je jednoduché absolvovat kadeřnický kurz, získat certifikát, zajistit si prostory a vybavení. Horší je to však se získáním zákazníků. Databáze loajálních zákazníků s jejich osobními údaji je to nejcennější, co můžete získat. Nicméně, i to má jeden háček. Aby databáze stala plnohodnotným nástrojem řízení Vašeho podnikání, musí splňovat tři základní podmínky:
1. Musí obsahovat relevantní a aktuální informace o zákaznících.
2. Musí zákazníků vědět roztřídit do cílových skupin.
3. Musí být využívána pravidelně, to znamená oslovovat zákazníky a zůstat s nimi v dlouhodobém kontaktu.

Třetí bod je nejproblematičtější.
Pokud byste měli v databázi 20-50 zákazníků, ty ještě oslovíte ai zůstanete s nimi v kontaktu. Ale, jak byste oslovili 1000 zákazníků a více? Bez automatizovaného CRM systému to nejde.

Databáze zákazníků a databáze kontaktů v CRM systému Bitrix24

Databáze zákazníků a databáze kontaktů v CRM systému Bitrix24 obrázek
Jedním z CRM systémů umožňujícím oslovovat několik stovek či tisíc zákazníků je právě Bitrix24. V modulu databáze zákazníků Vám Bitrix24 pomůže opravdu efektivně evidovat Vašich zákazníků a všechny Vaše kontakty. Potenciálních zákazníků či kontakty lze do CRM systému zadávat buď manuálně nebo importovat prostřednictvím CSV souboru či externích zdrojů. Ke každému zákazníkovi se v databázi zákazníků v Bitrix24 ukládají všechny dostupné informace. Jedná o informace fakturační, o obchodních příležitostech, cenových nabídkách, objednávkách, fakturách či jiné. CRM systém Bitrix24 umožňuje všem oprávněným uživatelům nahlédnout do historie komunikace se zákazníkem a zjistit všechny interakce s ním. Oprávněnými uživateli se stanou uživatelé, kterým administrátor udělí přístupová práva.

Segmentace zákazníků v CRM systému Bitrix24

Jak jistě víte, vždy oslovovat všech potenciálních zákazníků je neefektivní a dokonce až kontraproduktivní. Výhodnější je zařazeno jednotlivých potenciálních zákazníků do více skupin, tzv. segmentů s podobnými vlastnostmi. Takto do skupin rozdělených potenciálních zákazníků je mnohem jednodušší oslovit. Navíc databáze zákazníků v CRM systému Bitrix24 Vám vždy umí nabídnout aktuální informace o Vašem trhu, díky kterým víte správně a rychle reagovat na jeho požadavky. Segmentace zákazníků v Bitrix24 se provádí na základě různých analýz. Využívá se zejména při odesílání individuálních nebo hromadných emailových či sms-kových kampaní. Využitím email a sms marketingu je možné dále analyzovat účinnost kampaní pomocí mír konverze a vytvářet vlastní přehledy.

Vystavování cenových nabídek v CRM systému Bitrix24

Vystavování cenových nabídek v CRM systému Bitrix24 obrázek
Vystavování cenových nabídek je součástí úspěchu každého podnikání. Kvalitní cenové nabídky vědí ovlivnit dobré jméno podniku a i Vaše zisky. Proto, pokud ztrácíte čas, který byste využili plnohodnotnější na tvorbu cenových nabídek, s Bitrix24 už nemusíte! Vytvářejte cenové nabídky pohodlně a pak je jednoduše vyfakturujte! CRM systém Bitrix24 nabízí cenové nabídky zcela zdarma.

Cílem modulu cenové nabídky je usnadnit a zrychlit celý proces vytváření cenové nabídky. Vytvoření cenové nabídky je intuitivní proces, takže ho zvládne běžný uživatel bez problémů ve velmi krátkém čase, a to dokonce v souladu s corporate identity podniku. V Bitrix24 je možné pracovat s více měnami a v různých jazycích. DPH a spotřební daně jednotlivých zemí jsou již také předepsané v tomto CRM softwaru.

Na to, abyste mohli cenové nabídky vytvářet, je třeba nejprve cenové nabídky jednorázově připravit. K tomu potřebujete nejprve přidat své produkty do CRM systému Bitrix24, a pak připravit šablonu cenové nabídky, včetně razítka a elektronického podpisu. Cenové nabídky budou automaticky číslovat. Navíc Bitrix24 nabízí jednotné úložiště pro cenové nabídky, které jsou zobrazovány na základě uživatelských práv. Takto, v tomto CRM systému můžete získat dokonalý přehled o svých rozpracovaných cenových nabídkách a předpokládat vývoj plnění obchodních cílů.

Evidence objednávek v CRM systému Bitrix24

Objednávky patří k nejdůležitějším dokladem každého podniku. Umíte si sami představit, kolik práce zabírá příjem, tvorba a evidence objednávek. CRM systém Bitrix24 Vám usnadní práci s objednávkami a automatizací podnikových procesů ušetří množství času, který můžete věnovat smysluplnějším činnostem.

Vnější objednávky a zakázky od Vašich zákazníků nebo dodavatelů víte s CRM systémem Bitrix24 hned po jejich přijetí uložit do složky. V modulu evidence objednávek v softwaru Bitrix24 víte zjistit počet nevyřízených objednávek a jednoduše sledovat disponibilitu zásob v čase s množstvím nástrojů pro jejich automatizovanou optimalizaci.

Vnitřní objednávky a odběratelské objednávky umožňuje vytvářet Bitrix24 jednoduše a rychle na základě již předem připravené šablony objednávky. Dokonce, nechybí ani možnost přímého generování objednávek podle dodavatele. CRM systém Bitrix24 také umožňuje sledovat, které objednávky ještě nebyly vyfakturovány.

Vystavování faktur v CRM systému Bitrix24

Vystavování faktur v CRM systému Bitrix24 obrázek
Zda jste obchodní společnost, podnikatel nebo živnostník, musíte za své služby vystavovat faktury. Správné vystavit faktury je možné i jen za pomoci Microsoft Wordu nebo Excelu, ve kterých vystavíte faktury manuálně. Máme však pro Vás dobrou zprávu. Již více nemusíte trápit s neustálým vytvářením a aktualizací tabulek při vystavování každé jedné faktury, protože CRM systém Bitrix24 to udělá za Vás! Dokonce, doplní do faktury i důležité údaje, nabídne ceník, ověří solventnost a také připomene zaplacení faktury. Protože, Bitrix24 vystavuje profesionálně faktury zdarma. Bitrix24 Vám pomůže s fakturací, a tedy:
 • vystaví personalizované faktury na základě cenových nabídek spolu s elektronickým podpisem a razítkem na základě údajů z databáze zákazníků,
 • uloží faktury ve formátu PDF,
 • odešle faktury emailem přímo na adresy zákazníků z databáze kontaktů,
 • vytiskne faktury přímo z webového prohlížeče,
 • automaticky zaúčtuje DPH,
 • provede opakovanou fakturaci,
 • zkontroluje faktury po splatnosti,
 • odešle upomínky na faktury po splatnosti,
 • zkontroluje úhradu faktur a zároveň vypočítá kolik peněz ještě nebylo uhrazených.

CRM systém Bitrix24 umožňuje managementu získat navíc informace o nedokončených transakcích, množství obchodů, které učinily jednotliví prodejci, o počtu nevyfakturovaných zákazníků jednotlivých prodejců, o celkové vyfakturované částce nebo i to, jaké je hodnocení jednotlivých prodejců v porovnání s ostatními prodejci na základě uhrazených faktur.

Tak, jak jste sami zjistili, software Bitrix24 v rámci CRM umí toho opravdu dost. Buďte si jistý, že pokud vsadíte na Bitrix24, nejenže uspokojíte potřeby a přání všech zákazníků, ale také ušetříte spoustu času sobě a kolegům v podniku! V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro Vás!
Líbil se Vám tento článek?

Již 5 000 000 organizaci se rozhodlo pro Bitrix24

Newsletter
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více info ZDE.
2018 © 7 Sense, s.r.o.