AUTOMATIZACE ÚKOLŮ

Pravidlo automatizace je specifický akční algoritmus, který se spouští automaticky, když se úloha dostane do konkrétní fáze.
Pravidla automatizace úloh automatizují Váš pracovní tok a pomáhají zvýšit efektivitu práce na projektech a úkolech.

Nastavte pravidla automatizace a Bitrix24 bude automaticky odesílat oznámení, měnit odpovědné osoby, měnit termíny atd.
automatizácia - obrázok 1

Jak konfigurovat PRAVIDLA automatizaci úloh

Jako příklad vytvoříme pravidlo automatizace, které bude informovat odpovědnou osobu na nástěnce o tom, že úloha je téměř po deadline.

Vytvořte konkrétní etapu / stádium pro úlohy v projektu.
automatizácia - obrázok 2
Klikněte na Automation rules > Configure automation rules. Pravidla automatizace úkolů v pracovní skupině může nakonfigurovat pouze vlastník pracovní skupiny.
automatizácia - obrázok 3
Přidejte Almost overdue (skoro po deadline) trigger aby se úloha automaticky přesunula do vytvořené etapy / stádia, kdy je už skoro po deadline.
Trigger (spouštěč) je specifická akce, která automaticky mění etapu / stádium úlohy. Po spuštění triggeru se úloha přesune do požadované fáze a aktivují příslušná pravidla automatizace.
Spouštěče úlohy (triggery)
 • Status changed (změna stavu) - jakmile se stav úlohy změní na zadaný stav (např. "Probíhá"), tento trigger ho přesune do potřebného etapy / stádia.
 • Almost overdue (téměř po deadline) - trigger je aktivován 24 hodin před určeným termínem pro nedokončenou úlohu.
 • Overdue (zpoždění) - trigger se aktivuje po uplynutí lhůty

Přidejte požadované pravidlo automatizace pro vybranou etapu / stádium. Jako příklad si vybereme pravidlo pro zaměstnance Add message to Activity Stream (přidat zprávu na nástěnku).
automatizácia - obrázok 3
Jakmile se úloha dostane do etapy / stadia "Almost overdue (téměř po deadline!)" odpovědná osoba obdrží zprávu na Nástěnku.
automatizácia - obrázok 5

DOSTUPNÉ PRAVIDLA automatizacE úloh

Pro zaměstnance:
 • Add message to Activity Stream (přidání zprávy na Nástěnku)
 • Change responsible person (změna odpovědné osoby) - specifikujte odpovědnou osobu
 • Change stage (změnit etapu / stádium) - pravidlo přesune úlohu do další etapy / stádia
 • Change status (změnit stav) - pravidlo změní stav úlohy
 • Delete task (odstranění úlohy)
 • Edit task (upravit úkol) - pravidlo upraví úlohu, např. změní název úlohy, deadline, ...
 • Send email (odeslání emailu)
 • Notification (upozornění)
 • Task (úloha) - pravidlo vytvoří novou roli
Vlastní pravidla automatizace
 • Webhooks - Bitrix24 lze spojit se službami třetích stran. Pro nastavení pravidla zadejte adresu obsluhy a požadované parametry
 • Marketpalace - najdete v levém menu pod "Applications"

Již 5 000 000 organizaci se rozhodlo pro Bitrix24

Newsletter
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více info ZDE.
2018 © 7 Sense, s.r.o.