CENNÍK BITRIX24 CLOUD

Tieto technológie sú v súčasnosti veľmi populárne. Poskytujú flexibilné riadenie a 24-hodinový prístup odkiaľkoľvek, kde sa môžete pripojiť k internetu. Táto verzia produktu je pripravená na použitie a aplikáciu bez inštalácie. Stačí sa prihlásiť / zaregistrovať pozvať kolegov a môžete okamžite začať pracovať s portálom Vašej spoločnosti.
3 mesiace
1 rok - 30%
2 roky - 40%
Free
Start+
CRM+
Project+
Standard
Professional
Free
Špeciálne Plány
Business Plány
Štartovacia sada obchodných nástrojov
Webstránky a CRM pre rast Vášho podnikania
CRM systém
"pevný ako skala"
Projektový manažment
"pevný ako skala"
Pokročilá sada obchodných nástrojov
Neobmedzená sada obchodných nástrojov
Neobmedzene
2 užívatelia
6 užívateľov
24 užívateľov
50 užívateľov
Neobmedzene
.
.
.
.
.
.
€0
.

.

.

.

pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
€24/mes.
€69/mes.
€69/mes.
€99/mes.
€199/mes.
.

Free
Start+
CRM+
Project+
Standard
Professional
Free
Špeciálne Plány
Business Plány
Štartovacia sada obchodných nástrojov
Webstránky a CRM pre rast Vášho podnikania
CRM systém
"pevný ako skala"
Projektový manažment
"pevný ako skala"
Pokročilá sada obchodných nástrojov
Neobmedzená sada obchodných nástrojov
Neobmedzene
2 užívatelia
6 užívateľov
24 užívateľov
50 užívateľov
Neobmedzene
.
.
.
.
.
.
€0
€24/mes.
-30%

€69/mes.
-30%

€99/mes.
-30%
€199/mes.
-30%
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
€16,80/mes.
€48,30/mes.
€48,30/mes.
€69,30/mes.
€139,30/mes.
€69/mes.
-30%

Free
Start+
CRM+
Project+
Standard
Professional
Free
Špeciálne Plány
Business Plány
Štartovacia sada obchodných nástrojov
Webstránky a CRM pre rast Vášho podnikania
CRM systém
"pevný ako skala"
Projektový manažment
"pevný ako skala"
Pokročilá sada obchodných nástrojov
Neobmedzená sada obchodných nástrojov
Neobmedzene
2 užívatelia
6 užívateľov
24 užívateľov
50 užívateľov
Neobmedzene
.
.
.
.
.
.
€0
€24/mes.
-40%

€69/mes.
-40%

€99/mes.
-40%
€199/mes.
-40%
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
pre všetkých užívateľov
€14,40/mes.
€41,40/mes.
€41,40/mes.
€59,40/mes.
€119,40/mes.
€69/mes.
-40%

Online úložisko
5 GB
10 GB
50 GB
50 GB
100 GB
Neobmedzene
CRM
▣◻◻
▣▣◻
▣▣◻
▣◻◻
▣▣◻
▣▣▣
Úlohy a projekty
▣◻◻
▣▣◻
▣▣◻
▣▣◻
▣▣◻
▣▣▣
Komunikácia
▣◻◻
▣◻◻
▣▣◻
▣▣◻
▣▣◻
▣▣▣
Webstránky
▣◻◻
▣▣◻
▣▣◻
▣▣◻
▣▣◻
Internetový obchod
▣◻◻
▣▣◻
▣▣◻
▣◻◻
▣▣◻
▣▣▣
Kontaktné centrum
▣◻◻
▣▣◻
▣▣◻
▣◻◻
▣▣◻
▣▣▣
Administrácia
▣◻◻
▣◻◻
▣▣◻
▣▣◻
▣▣◻
▣▣▣
CRM marketing
◻◻◻
◻◻◻
▣◻◻
◻◻◻
▣▣◻
▣▣▣
Sales Intelligence
◻◻◻
◻◻◻
◻◻◻
◻◻◻
▣▣◻
▣▣▣
Sales center
◻◻◻
▣▣◻
▣▣◻
◻◻◻
▣▣◻
▣▣▣
Support
▣◻◻
▣▣▣
▣▣▣
▣▣▣
▣▣▣
▣▣▣
▣▣▣
◻◻◻ None
▣◻◻ Basic
▣▣◻ Advanced
▣▣▣ Pro
Free
Start+
CRM+
Project+
Standard
Professional
Free
Business Plans
Special Plans
Neobmedzený počet potenciálnych zákazníkov (leads)
Neobmedzený počet obchodných prípadov (deals)
Neobmedzený počet kontaktov (contacts)
Neobmedzený počet spoločností (companies)
Ponuky (Quotes)
Faktúry (Invoices)
Katalóg produktov
Kanban prehľad
Jednoduchý a klasický CRM mode (leads/no leads)
Vlastné štádiá/statusy
Časová os (Timeline)
Konvertácia potenciálneho zákazníka (lead) na kontakt, spoločnosť, obchodný prípad (deal)
Konvertácia obchodného prípadu (deal) na ponuku a faktúru (quote a invoice)
Profil klienta
Kôš (Recycle bin)
Pozorovatelia (Observers) vovnútri deals
Chat v CRM
Basic
CRM
CRM prístupové práva
Predajné kanály (Pipelines)
1
2
10
1
10
Neobmedzene
Predajné tunely (Tunnels)
Predajné centrum (Sales Center - beta)
Opakujúce sa obchodné prípady
(Recurring deals)
Opakujúce sa faktúry (Recurring invoices)
Povinné polia podľa štádia
Generátor dokumentov (Document generator)
Generátor dokumentov - prístupové práva
Veľkosť dokumenty šablóny (Template file size)
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
Emaily z CRM - emaily mesačne
1,000
2,000
35,000
1,000
50,000
1,000,000
Konvertácia ponuky (quote) na obchodný prípad a faktúru (deal and invoice)
CRM - kontrola duplicity (duplicate search)
Obnovenie z koša (Restore from recycle bin)
CRM prístupový protokol (access log)
História zmien
Automatické vytáčanie hovorov (Automatic dialer)
Rezervácia zdrojov (resource booking) pre plánovanie schôdzky v CRM
6
24
24
6
24
Google mapa v CRM
100
100
Odstránenie "Powered by Bitrix24" vo formulároch
Odstránenie "Powered by Bitrix24" v live chat
Profesionálny predajný tím (Professional sales team)
Predajný plán (Sales plan)
CRM analytika (CRM analytics)
Max počet leads, deals, contacts alebo companies zahrnutých do CRM analytických reportov

2,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Analýza a prehľady/reporty
Pravidlá/spúšťače (Rules/triggers) v leads a deals
Webhooks pre rules/triggers
Editácia rules/triggers v návrhárovi podnikových procesov (business process designer)
Automatizácia podnikových procesov (Business process automation in CRM
Automatizácia predaja a marketingu
Import cez .csv
Migrácia z iného CRM
Import kontaktov cez vCard, Gmail, Outlook, Yahoo! Mail
Export kontaktov do CSV, Excel, Outlook
Skener vizitiek (Card scanner)
12
100/mes.
100/mes.
12
100/mes.
Neobmedzene
Import/export dát a integrácie