Výhody automatizÁcie podnikových procesov

Automatizácia obrázok
Snom každého majiteľa podniku je zvýšiť efektívnosť podniku, zbaviť sa opakovaných úloh a nájsť si čas na strategické rozhodovanie. Automatizácia podnikových procesov pomáha uľahčovať prácu zamestnancom a pozitívne ovplyvňuje výsledky podniku. Softvér zameraný na zjednodušenie úloh Vám môže pomôcť vytvoriť štíhly, živý a produktívny podnik, v ktorom sa budú cítiť dobre aj zamestnanci podniku.

Čo je automatizácia podnikových procesov a čo zahŕňa? Automatizácia podnikových procesov zastrešuje všetko, čo nejakým spôsobom optimalizuje podnikové procesy: od prijímania zamestnancov až po procesy súvisiace s platbami.


Automatizácia obrázok 2
Aký majú názor na automatizáciu podnikových procesov zamestnanci? Na jednej strane sa obávajú, že automatizácia eliminuje potrebu ľudských zručností. Naproti tomu, neexistuje spôsob, ako zastaviť rozvoj technológií a jej substitúciu za ľudský faktor. Preto, jediným spôsobom, ako zvládnuť tento nezadržateľný proces, je prijať technológiu ako takú a správne ju využiť v podniku.

Zámerom podnikovej automatizácie nie je substitúcia ľudí, ale využitie jej pozitív s ohľadom na zvýšenie kreativity a spokojnosti z práce zamestnancov.

Automatizace obrázek
Automatizácia podnikových procesov začína identifikáciou slabých alebo opakujúcich sa činností v procese, ktoré by mohli vykonávať počítače namiesto ľudí.

Výsledkom automatizácie je nielen uľahčenie práce Vašich zamestnancov, ale aj urýchlenie procesov a odstránenie všetkých prekážok, ktoré by mohli brániť Vašim zamestnancom na ceste k úspechu.

S čím Vám automatizácia podnikových procesov pomôže v podniku?

Minimalizuje náklady

Jedným z dôvodov, prečo podniky zavádzajú automatizáciu obchodných procesov, je zníženie nákladov. Automatizácia podnikových procesov Vám umožní uvoľniť časť pracovnej sily pre iné úlohy, resp. znížiť počet zamestnancov.

Pomáha vyhýbať sa chybám

Ďalším dôvodom, prečo je automatizácia podnikových procesov tak prospešná pre podniky, je to, že Vám umožňuje výrazne znížiť chybovosť. Bez ohľadu na kvalifikovanosť Vašich zamestnancov, všetci robíme chyby. Tým, že automatizácia procesov pomáha obmedzovať chyby v určitých fázach procesu, sa celý proces stáva efektívnejším a bezchybným.

Zvyšuje kvalitu a zaručuje konzistentnosť

Kvalita a konzistencia lákajú zákazníkov. Čo je kvalita Vám vysvetľovať iste nemusím. Konzistencia znamená, že zákazníci dostanú vždy rovnakú úroveň služieb, ktorá u nich vyvoláva lojalitu. Vďaka automatizácií môžete aj Vy pravidelne dodávať na trh produkty najvyššej kvality pre vybudovanie dôvery a vernosti zákazníkov. Práve, automatizácia podnikových procesov zabezpečuje, že každý výrobok je v súlade s rovnakými normami. Rozdiel v kvalite výrobkov medzi strojovo vyrábanými výrobkami a výrobkami vyrábanými ručne je len nepatrný.

Poskytuje väčšiu prehľadnosť

Vedľajším efektom automatizácie je analytické zobrazenie všetkých procesov, ktoré je možné využiť pre ďalšiu optimalizáciu a zlepšovanie. Počas automatizácie podnikových procesov je možné sledovať priebeh celého procesu a jeho výsledok vo forme produktu procesu. To Vám umožňuje vidieť počet vykonaných úloh, výsledok každej úlohy a čas trvania úlohy.

Zlepšuje spoluprácu

Spolupráca je práca tímu vedúca k spoločnému cieľu. Dosiahnutiu cieľa však môžu brániť rôzne prekážky ako stanovenie termínov, rozdelenie veľkých projektov do menších úloh či rozhodnutie sa ohľadom využitia komunikačného kanálu. A práve, spomínané prekážky k dosiahnutiu cieľa je možné eliminovať prostredníctvom automatizácie podnikových procesov.

Zvyšuje zodpovednosť

Automatizácia podnikových procesov pomáha zvyšovať zodpovednosť. Je to z toho dôvodu, že zamestnanci sú motivovanejší dodržiavať stanovené termíny, ktoré spúšťa softvér. Zároveň, softvérový program ponúka zobrazenie vlastníka úlohy, počet úloh, čas trvania úloh a iné.

Urýchľuje realizáciu projektu

Iste poznáte situácie, keď sa projekt neposúva vpred. Buď chýba osoba, ktorá by schválila výstupy alebo sa nájde schvaľujúca osoba, ktorá nemá záujem posunúť projekt vpred. Automatizácia pomáha vytvoriť jasnú hierarchiu schvaľovania. Softvér Vám umožní vidieť, kde sa projekt nachádza v každom kroku, zatiaľ čo osoba, ktorá schvaľuje, dostane pripomienky, na základe ktorých rozhodne o pokračovaní projektu. Schvaľovací proces je tak jednoduchší pre všetkých zúčastnených, pretože výstupy sa odovzdávajú so sprievodnými pripomienkami a poznámkami.

Zabezpečuje správu a dodržiavanie zákonov

Automatizácia podnikových procesov umožňuje sledovať zmeny vládnych nariadení v reálnom čase, čo je dôležité najmä pri zmene vládnych nariadení. Dokonca, softvér na automatizáciu podnikových procesov je schopný posielať aj upozornenia pri zmene vládnych nariadení.

Automatizácia podnikových procesov ponúka nespočetné množstvo výhod a príležitostí pre rast. Automatizácia môže výrazne znížiť náklady podniku a maximalizovať produktivitu zamestnancov. Avšak, najväčšou výhodou podnikovej automatizácie je, že Vám umožňuje vyhnúť sa opakovaným a nudným úlohám, a namiesto toho venovať svoj čas kreatívnejšej a zábavnejšej práci.

Automatizácia je nevyhnutná pre akékoľvek podnikanie. Ak si starostlivo nenaplánujete implementáciu automatizácie, riskujete stratu lojality. Preto, Vám odporúčame nájsť si jednu opakujúcu sa úlohu, na ktorej si automatizáciu podnikových procesov. Uistite sa, že ste zapojili zamestnancov do každého kroku a vysvetlili im výhody automatizácie podnikových procesov. Vzdelávajte zamestnancov v tejto oblasti a dajte im vedieť, že Vašim zámerom nie je ich zamestnanie, ale uľahčenie im práce a zlepšenie ich zručností.

Ak hľadáte bezplatný softvér na automatizáciu podnikových procesov, vyberte si Bitrix24. Bitrix24 je 100% prispôsobiteľný. Tento rok prichádza už so štandardnými šablónami BP, ako sú napríklad dovolenky, schválenia služobných ciest alebo výdavkov a požiadavky na nákup.

Viac informácií o Bitrix24 si môžete prečítať v blogu venovanom CRM (viď TU).

Páčil sa Vám tento článok?

UŽ VIAC AKO 5 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

Newsletter
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
2018 © 7 Sense, s.r.o.