Skupinový chat, pracovná alebo súkromná sociálna sieť?

(Trendy v online komunikáciI)
Trendy v online komunikácii obrázok
Nevhodná komunikácia sa stáva hrozbou pre mnohé podniky. S neefektívnou komunikáciou bojujú nielen veľké, ale aj malé podniky. Ich zamestnanci sa spoliehajú na riešenie úloh využitím Skype-u, e-mailov alebo iných online prostriedkov komunikácie.

Môžeme tvrdiť, že všetci v súčasnosti čoraz viac riešime svoje pracovné úlohy digitálne. Napríklad, taký priemerný kancelársky pracovník dostane denne viac ako 120 obchodných e-mailov a posiela približne 40 e-mailov denne. Hoci e-mail je dobrým služobníkom, často je pomalý a neorganizovaný. Potvrdzuje to aj štúdia spoločnosti Carleton University, ktorá prekvapivo zistila, že ľudia strávia až 17 hodín týždenne čítaním pracovných e-mailov! Táto skutočnosť sa stala základom pre vytvorenie obchodných komunikačných nástrojov, ktorými sú okamžité správy, pracovné skupiny a vnútorné sociálne siete. Nižšie v texte si opíšeme výhody a nevýhody každého z nich.

1. Programy skupinového chatu

Menšie podniky s 9 až 12 zamestnancami si vystačia aj s jednoduchým skupinovým chatovacím softvérom. Služba okamžitých správ je v porovnaní s e-mailom rýchlejšia a podporuje rozvoj spolupráce. Zatiaľ čo, e-mail uľahčuje výmenu informácií, instant messaging podporuje dialóg v reálnom čase. Jednoduché skupinové chatové programy však môžu byť pre väčšie podniky neefektívne, pretože diskusia rastie príliš rýchlo a neorganizovane.

2. Chat pre pracovné skupiny na koordináciu tímov a projektov

Pracovné skupiny spájajú určených používateľov do virtuálnych komunít na základe projektov alebo iných kritérií. Najlepšie sa hodia pre stredné alebo väčšie podniky, kde organizačnú štruktúru tvoria úzko prepojené tímy sústreďujúce sa na konkrétne projekty. Na druhej strane prínosom môžu byť aj pre malé pracovné skupiny, ktoré chcú byť vysoko organizované. Zistilo sa, že skupinové chatové platformy upevňujú formálne pracovné vzťahy, čo umožňuje manažérom vytvoriť „zdravé vzťahy" medzi manažérmi a zamestnancami, udržiavať zamestnancov na úlohe, či vedieť, kto je v práci. Uvedieme príklad: Reklamnú agentúru tvoria rôzne tímy pracujúce na rôznych úlohách. Jeden tím sa stará o vývoj webových aplikácií, iný tím zodpovedá za obsah, pokým iný tím robí reklamy a video. Každý tím bude musieť interne koordinovať projekty. Viaceré tímy môžu v tom istom čase spolupracovať na tom istom projekte, napríklad pri budovaní reklamnej kampane pre klienta. Organizovanie komunikácie pomocou chatovacieho programu na úrovni tímu aj projektu môže byť vcelku náročné. Vytvorenie pracovných skupín pre špecifické projekty umožňuje vytvorenie efektívnej komunikácie.

Pomocou jednoduchého chatovacieho programu môže byť organizovanie náročné. Vytvorenie pracovných skupín a špecifické projekty umožnia efektívnu komunikáciu. Viaceré tímy môžu v tom istom čase spolupracovať na tom istom projekte, napríklad pri budovaní reklamnej kampane pre klienta.

3. Vnútorná sociálna sieť

Pracovné skupiny fungujú najlepšie pri prácach na projektoch. Avšak, mnohé podniky pôsobia v dynamickejšom prostredí. Určite to poznáte, potrebujete komunikovať naraz s dvoma oddeleniami v rovnakom čase, zajtra opäť s inými dvoma či troma naraz. V minulosti pre takúto opísanú náhodnú komunikáciu ľudia zvyčajne využívali e-mail. Z dôvodu slabých stránok emailov (napr. preplnené priečinky doručenej pošty) sa stáva e-mail časovo náročný. Na druhej strane, interná sieť sociálnych médií však umožňuje rýchlu, flexibilnú a cielenú komunikáciu organizovanú prostredníctvom kontaktov kritériami. McKinsey skutočne zistil, že pri použití sociálnych médií môžu spoločnosti znížiť čas strávený hľadaním interných informácií až o 35%. V dôsledku toho sa zamestnanci môžu sústrediť na svoju prácu, nie na správu svojej poštovej schránky. Interná sieť sociálnych médií však umožňuje rýchlu, flexibilnú a cielenú komunikáciu organizovanú prostredníctvom kontaktov a ďalších kritérií.

Pri výbere komunikačných nástrojov sa zamerajte na potreby Vášho podniku

Pamätajte na to, že je naozaj potrebné organizovať vnútornú komunikáciu vo Vašom podniku. Súčasné trhy sú čoraz konkurencieschopnejšie a podniky, ktoré sa neprispôsobia trendu, skončia. Podniky strácajú milióny, kvôli zlej komunikácii! A pritom, zlepšením komunikácie môžu podniky zvýšiť produktivitu, a tým byť konkurencieschopnejšie.

Neexistuje žiadny správny prístup podniku k internej komunikácie. Existuje jedno univerzálne riešenie, ktorým je Bitrix24. Bitrix24 ponúka kompletné portfólio. Bitrix24 Vám garantuje využívanie instant messages, pracovné skupiny alebo dokonca internú sieť sociálnych médií. Viac informácií o Bitrixe24 si môžete prečítať v blogu venovanom CRM v Bitrix24 (viď TU).
Páčil sa Vám tento článok?

UŽ VIAC AKO 5 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

Newsletter
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
2018 © 7 Sense, s.r.o.