Čo je manažment podnikových procesov a ako môže pomôcť podniku?

BPM obrázek
Manažment podnikových procesov alebo riadenie podnikových procesov - Business Process Management (BPM) je mimoriadne dôležitý pre každé podnikanie. BPM umožňuje podnikom maximalizovať zisk a získať konkurenčnú výhodu nad svojimi konkurentmi. BPM umožňuje podnikom rýchlejšie a jednoduchšie vyvíjať a zavádzať nové aplikácie, a zároveň reagovať na akúkoľvek zmenu v požiadavkách zákazníkov alebo trhu. Podniky využívajúce riadenie podnikových procesov sú schopné čeliť výzvam a rozpoznať budúce príležitosti ešte dávno pred svojou konkurenciou. Dokonca, dovolíme si tvrdiť, že v súčasnom podnikateľskom prostredí podniky bez využitia manažmentu podnikových procesov nie sú schopné konkurencie. To je dôvod, prečo sa v súčasnosti stáva manažment podnikových procesov tak žiadaný. Každý podnik sa tak snaží o to, aby BPM zahrnul do svojich každodenných obchodných praktík.

Čo znamená manažment podnikových procesov?

BPM je systémom podporujúcim pracovné postupy potrebné na fungovanie každého úspešného podniku. Preto, softvér BPM využijete už vo fáze návrhu, výroby, cez riadenie, kontrolu, a dokonca aj pri analyzovaní výkonnosti podniku.

Kde môžete využiť softvér pre riadenie podnikových procesov v podniku?

Je to jednoduché, využitím BPM rýchlo a jednoducho splníte každú Vašu úlohu. Manažment podnikových procesov môžete využiť pre akýkoľvek projekt v ktoromkoľvek oddelení. Nižšie uvedieme zopár príkladov:

· Nákup a financie

Pre maximalizáciu príjmov je nevyhnutné správne spravovať finančné aktíva. BPM softvér môže riadiť a sledovať výdavky, ako aj monitorovať dodávateľov a subdodávateľov. Technológia BPM Vám umožňuje dohliadať a koordinovať kľúčové činnosti, ako je fakturácia, nákupy, úhrady faktúr, platby, rozpočet, a dokonca aj cestovné výdavky.

· Ľudské zdroje

BPM uľahčuje oddeleniu ľudských zdrojov dohliadať na dôležité údaje o zamestnancoch, ako sú termíny školení, dovoleniek, prenájom ľudských zdrojov, či hodnotiť výkonnosť. S riadením podnikových procesov sa všetky spomínané procesy stávajú rýchlejšími, konzistentnejšími a účinnejšími. Získanie prístupu HR oddelenia k takýmto informáciám, vedie k rýchlemu a hlavne správnemu rozhodovaniu.

· Marketing a predaj

Využitie BPM šetrí drahocenný čas a zdroje aj oddeleniu marketingu a predaja. Manažment podnikových procesov zjednodušuje predpredajné procesy, a zároveň umožňuje zamestnancom rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov. Najčastejšie sa riadenie podnikových procesov využíva v propagačných kampaniach, pri upokojovaní požiadaviek zákazníkov, vybavovaní cenových ponúk, marketingu, pri zavádzaní nových produktov a celkovo riadení procesu predaja.

• Vzťahy so zákazníkmi

Oddelenie vzťahov so zákazníkmi využije softvér BPM na efektívne riešenie problémov a poskytnutie aktuálnych a presných informácií zákazníkom. Pri správnej integrácií softvéru riadenia podnikových procesov môže BPM pomôcť tomuto oddeleniu automatizovať a organizovať kľúčové činnosti, ako sú získavanie nových zákazníkov, riadenie servisných volaní, riešenie sťažností zákazníkov, schvaľovanie úverov či riadenie úloh.

Čo ponúka podnikom softvér BPM?

• Analýzu dát

Dobré obchodné rozhodnutia sú závislé od presnosti a úplnosti informácií. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím aktuálnych údajov. Ak sú údaje neaktuálne, nepresné alebo neúplné, podniky prijímajú zlé rozhodnutia. Softvér BPM ukladá údaje na jedno miesto, takže osoby s rozhodovacou právomocou sa rozhodujú na základe aktuálnych a presných informácií.

• Automatizáciu

Zastarané pracovné postupy a manuálne úlohy môžu stáť podnik čas a peniaze. BPM automatizuje úlohy s cieľom zlepšiť efektívnosť operácií, získať väčší nadhľad nad procesmi, zvýšiť rast alebo lepšie zvládať riziko.

• Systém pravidel

Na dosiahnutie konzistentnej automatizácie potrebuje softvér BPM dynamický systém pravidiel.

• Mobilitu zariadení

Keďže v súčasnej dobe na prístup k informáciám viac ľudí používa svoje tablety a smartfóny než počítače, softvér BPM musí byť dostupný jednak na počítačoch, ako aj na mobilných zariadeniach.

• Prístupnosť údajov

Schopnosť ukladať informácie a používať BPM softvér nielen v priestoroch podniku, ale aj v cloude poskytuje podnikom maximálnu flexibilitu.

• Bezpečnosť

Bezpečnosť softvéru BPM je nesmierne dôležitá. Veď, softvér BPM musí poskytnúť dostatočnú bezpečnosť na ochranu Vašich operácií a údajov aj pred šikovnými hackermi.

• Inkluzívnu spolupráca

Jednou z najväčších výhod softvéru BPM je jeho schopnosť maximalizovať interakciu a zdieľanie informácií medzi všetkými zamestnancami podniku. Preto, so správnym softvérom BPM môžu zamestnanci získať okamžitý prehľad o nových informáciách.

Tak čo? Zaujali Vás benefity manažmentu podnikových procesov? Chceli by ste zlepšiť procesy vo Vašom podniku a pomôcť tak jednotlivým oddeleniam? Vyskúšajte to s našim softvérom Bitrix24, ktorý je cenovo dostupný naozaj pre každý podnik.

A Vy, malý podnikatelia – máme pre Vás dobrú správu. Pre Vás je Bitrix24 zadarmo až do 12 užívateľov! V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás!
Páčil sa Vám tento článok?

UŽ VIAC AKO 5 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

Newsletter
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
2018 © 7 Sense, s.r.o.