ČO JE INTRANET A PREČO VYUŽÍVAŤ FIREMNÝ INTRANET?

riadenie tímov - obrázok 1
Nemôžete byť všetci v jednej kancelárii, potrebujete spolupracovať z rôznych pracovísk, v rôznom čase alebo pracujete z domu?

V tom prípade môže byť ťažké udržať celú firmu a všetkých zamestnancov „v kurze" a riadiť celú spoločnosť a všetkých interných aj externých zamestnancov, sledovať progres obchodných prípadov a projektov a kontrolovať plnenie jednotlivých úloh „s prehľadom".

Dobrá správa je, že v dnešnej digitálnej dobe už máte na výber!

Buď môžete prácne organizovať osobné porady a stretnutia a viazať pracovné kapacity a pracovný čas, oznamovať všetky dôležité informácie a zdieľať dôležité dokumenty cez emaily, ktoré však pri veľkom množstve emailov denne môžu zainteresovaní zamestnanci ľahko prehliadnuť...

alebo....

Môžete využiť intranet – riešenie 2 v 1:

1. Centrálna informačná báza online - miesto, kde sa dajú nájsť aktuálne novinky a zdieľať všetky dôležité informácie, dokumenty a obchodné nástroje pre riadenie obchodných prípadov, projektov a CRM,

2. Vlastný sociálny intranet na báze sociálnej siete pre aktívnu interakciu, spoluprácu a komunikáciu medzi zamestnancami online, z akéhokoľvek miesta, kedykoľvek, v akomkoľvek časovom pásme.

Čo je INTRANET?

Intranet možno definovať ako „firemný portál, ktorý obsahuje všetky informácie , vďaka ktorým spoločnosť funguje."

Firemný intranet sa v dnešnej digitálnej dobe stáva jedným z najsilnejších nástrojov na:

 • udržiavanie a zvyšovanie produktivity zamestnancov,
 • prepojenie kolegov a tímov odkiaľkoľvek a kedykoľvek, nielen za účelom práce,
 • otvorenú komunikáciu a transparentnú podnikovú kultúru.

Prečo používať FIREMNÝ INTRANET?

Donedávna využívali intranet iba veľké spoločnosti, ale dnes sa intranet stáva už nevyhnutným nástrojom pre efektívne riadenie spoločnosti a využívanie ľudských zdrojov.

V mnohých spoločnostiach je intranet pre firemnú kultúru úplne novým prvkom, lebo zamestnanci buď nevedia, že intranet existuje, alebo ho nevedia používať.

Pokiaľ je intranet kvalitný a bol v spoločnosti implementovaný správne, zamestnanci cítia „pulz firmy", majú k dispozícii aktuálne informácie a vedia, čo sa vo firme deje.

Čo si predstavíte pod výrazom FIREMNÝ INTRANET / PODNIKOVÝ INTRANET?

Pod výrazom intranet si väčšina z nás najskôr vybaví 2 základné typy intranetu, a to tradičný intranet ako neprehľadný archív dokumentov alebo sociálny intranet v podobe sociálnej siete v štýle „Facebook" :)
Tradičný intranet – úložisko dát

 • Tradičný intranet je zastaralou, dnes už takmer neúčinnou formou intranetu, nakoľko spĺňa len funkciu úložiska dát, ktoré obsahuje neprehľadné množstvo priečinkov a súborov, v ktorých sa ťažko orientuje a dokumenty sa pomerne rýchlo stávajú neaktuálnymi. Zároveň tu funguje iba jednosmerná komunikácia zhora nadol.

 • Navyše je tradičný intranet nielen finančne náročný (vývoj a nasadenie trvajú aj niekoľko mesiacov), ale takisto býva náročný aj na správu intranetu (potrebujete špecializovaného intranetového administrátora).
Sociálny intranet – firemná sociálna sieť

 • Ide o moderný intranet, ktorý je zároveň sociálnym intranetom. Sociálny intranet oproti tradičnému intranetu ponúka k dispozícii mnoho nástrojov, na ktoré sú zamestnanci zvyknutí z aktívneho používania sociálnych sietí ako napr. Facebook (...like, sledovanie, zmienky, tagy, komentáre...), čo im dáva viacero možností, ako vzájomne komunikovať a spolupracovať, oproti tradičnému intranetu.

 • Nie je to však „Facebook v práci" :) , ten by bol vo firme nepoužiteľný...

 • Existuje v ňom mnoho užitočných pracovných nástrojov ako zoznam zamestnancov, organizačná štruktúra, firemné dokumenty, interný helpdesk, žiadosti o dovolenku, kalendár neprítomnosti, riadenie pracovného času zamestnancov, a tak ďalej...

Aké sú základné VÝHODY PODNIKOVÉHO INTRANETU?

 • Ľahký prístup k informáciám,
 • Plynulý tok a zdieľanie informácií,
 • Obojsmerná transparentná komunikácia,
 • Ocenenie práce zamestnancov nielen finančne ale aj morálne a v správny čas,
 • Lepšie medziľudské vzťahy,
 • Firemná kultúra – zamestnanci sú súčasťou komunity,
 • Bezpečnosť dát,
 • Zníženie nákladov na správu intranetu,
 • A mnoho ďalších výhod...

Výber vhodného INTRANETU

Je veľmi dôležité, aby ste správne pochopili jeho význam a výhody, ktoré Vám môže priniesť a splniť Vaše očakávania. Pomôže Vám to ušetriť výdavky, ktoré by ste investovali do neproduktívneho riešenia.

Práve tu platí, že NIE JE INTRANET AKO INTRANET!

Súčasné vývojové trendy sa rýchlo menia aj v oblasti firemného intranetu a týmto novým trendom sa dokážu flexibilne prispôsobiť len kvalitné vysoko sofistikované softvérové riešenia. Preto pri výbere vhodného intranetu je potrebné poznať aj vývojový potenciál dodávateľa firemného intranetu, čo v konečnom dôsledku úzko súvisí nielen s konkurenčnou výhodou ale aj potrebou dodatočných investícií.

Na druhej strane, je dôležité poznať aj ďalšie výhody, ktoré nám dokáže priniesť konkrétne intranetové riešenie v porovnaní s konkurenčnými riešeniami, aby bolo možné objektívne zhodnotiť pomer kvalita / cena.

Poznáte INTRANET 2.0 – najmodernejší intranet?

Intranet 2.0 je riešenie, ktoré sa výrazne líši od tradičných intranetov.

1. Intranet 2.0 je sociálny intranet, podporuje spoluprácu a vzájomné interakcie typu peer-to-peer (v preklade „rovný s rovným"),

2. Intranet 2.0 poskytuje centrálny prístup k obchodným nástrojom používaným na dennej báze, ako sú dokumenty, riadenie projektov alebo CRM.

3. Intranet 2.0 v sebe zahŕňa aj extranet, teda 1. miesto „mimo Vášho intranetu", kde môžu Vaši zamestnanci komunikovať so zákazníkmi, zdieľať informácie a dôležité dokumenty, pohodlne a bezpečne, bez toho, aby museli opustiť prostredie intranetu.

intranet


Bitrix24 INTRANET 2.0

Bitrix24 INTRANET 2.0 je úplne zadarmo pre malé tímy do 12 užívateľov a funguje okamžite. Vo väčších spoločnostiach je Intranet 2.0 cenovo veľmi dostupný a jeho implementácia je takisto veľmi rýchla.

Ešte ste si ho nevyskúšali?
Zaregistrujte si FREE verziu Bitrix24 do 12 užívateľov úplne ZDARMA!

Takže, ak si na záver zhrnieme do jednoduchej rovnice to, čo môže priniesť intranet aj Vám a Vašej spoločnosti:

Kvalitný FIREMNÝ INTRANET

=
Produktívni a Loyálni Zamestnanci

=
Dobre Fungujúca a Prosperujúca Spoločnosť


Viac informácií o Bitrix24 si môžete prečítať v blogu venovanom CRM (čítaj TU) alebo riadeniu tímu na diaľku (čítaj TU).

Autor: Zuzana Rybovičová


Páčil sa Vám tento článok?

UŽ VIAC AKO 5 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

Newsletter
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
2018 © 7 Sense, s.r.o.