CRM systém Bitrix24 - jeden z najlepších na trhu

"Cieľom podnikania je prilákať a udržať zákazníka" (Peter Drucker)
Bitrix24 obrázok 1
Deň čo deň pribúda na trhu množstvo nových malých či veľkých podnikov. Každý podnikateľ otvára svoj obchod s vidinou zisku. A preto, podniky sa chcú čoraz viac odlíšiť od konkurencie. Najlepšou cestou odlíšenia sa od konkurencie je dokonalé porozumenie potrebám a želaniam zákazníkov, osobný prístup k zákazníkom a vynikajúca úroveň služieb.

Myslíte si, že je možné poznať a naplniť potreby a želania všetkých zákazníkov, ak má ich podnik tisíce?

Áno, je to možné a veľmi jednoduché s CRM systémami. Ak Vás zaujíma ako, predstavíme Vám to v jednom z nich.

Čo je CRM systém?

CRM (Customer Relationship Management), čiže systémy pre riadenia vzťahov so zákazníkmi sme predstavili už v predchádzajúcom článku (viď TU). Ich prednosťou je, že umožňujú podniku získavať, zhromažďovať, triediť a spracovávať veľké množstvo informácie o svojich zákazníkoch. Na trhu nájdete širokú ponuku rôznych CRM systémov, ktorému sa venuje aj článok (viď TU), ktorý porovnáva viaceré CRM systémy. My sa však v tomto článku budeme venovať len jednotke na trhu medzi CRM systémami, ktorým je softvér Bitrix24.

Čo je Bitrix24?

Bitrix24 obrázok 2
Bitrix24 je praktickým online riešením pre riadenie podniku každej veľkosti. Vznikol v roku 1998 v USA a dodnes ho využíva viac než 5 000 000 organizácií vo svete. Jedná sa o vysoko bezpečné intranetové riešenie na kľúč, ktoré bolo navrhnuté tak, aby zefektívnilo spoluprácu, komunikáciu, podnikové procesy pri využití knowledge managementu a sociálnych sietí.

Bitrix24 je možné využívať v cloude alebo môže byť nainštalovaný na serveri podniku. K Bitrix24 je možné pripojiť sa odkiaľkoľvek, stačí Vám len pripojenie na internet. K softvéru Bitrix24 je vyvinutá mobilná a desktopová aplikácia pre Android, IOS a Windows. Bitrix24 je zároveň CRM systém, ktorý poskytuje podnikom platformu pre organizovanie a sledovanie interakcií s potenciálnymi alebo existujúcimi klientmi a partnermi.

Pre koho je CRM systém Bitrix24 určený a koľko stojí?

Bitrix24 je určený pre podniky všetkých veľkostí. Malým podnikom však vyšiel v ústrety tým, že im ponúka možnosť využívať softvér zdarma. Tento zdarma softvér je dostupný pre 12 používateľov, ktorým ponúka 5 GB úložisko. Cena pre ostatné podniky v cloudovej verzii sa pohybuje maximálne do 200 € mesačne (bez ohľadu na počet používateľov a veľkosti úložiska), čo je v porovnaní so sumou, ktorú podniky zaplatia za mobilné paušály, nepredstaviteľne nižšia. Poďme sa však konečne pozrieť na to, čo konkrétne Vám CRM systém Bitrix24 vie ponúknuť.

Funkcionality CRM v Bitrix24

Funkcionality CRM v Bitrix24 obrázok
Čo robí z Bitrix24 absolútne najlepší bezplatný CRM softvér?

 1. Ako sme spomínali vyššie, všetky funkcionality v CRM module sú naozaj zdarma pre 12 používateľov, čo väčšina bezplatných CRM softvérov nevie ponúknuť. Týmito funkcionalitami sú databáza zákazníkov a kontaktov, segmentácia zákazníkov, vystavovanie cenových ponúk, evidencia objednávok a vystavovanie faktúr.
 2. Aj bezplatnú verziu Bitrix24 ponúka buď v cloude alebo na serveri.
 3. V rámci CRM Bitrix24 prichádza s bezplatným e-mail a sms marketingom a virtuálnym call centrom.
 4. Tiež, zdarma umožňuje vytvoriť šablóny (napr. kontaktný, objednávkový, emailu či faktúry) a dokonca obsahuje aj nástroj na tvorbu webových stránok.
 5. Okrem toho zdarma ponúka úložisko dokumentov, priečinkov, zákazníkov, kontaktov, produktov, cenových ponúk, objednávok a faktúr.

  Predstavte si, že si otvárate kaderníctvo. Je jednoduché absolvovať kadernícky kurz, získať certifikát, zabezpečiť si priestory a vybavenie. Horšie je to však so získaním zákazníkov. Databáza lojálnych zákazníkov s ich osobnými údajmi je to najcennejšie, čo môžete získať. Avšak, aj to má jeden háčik. Aby sa databáza stala plnohodnotným nástrojom riadenia Vášho podnikania, musí spĺňať tri základné podmienky:

  1. Musí obsahovať relevantné a aktuálne informácie o zákazníkoch.
  2. Musí zákazníkov vedieť roztriediť do cieľových skupín.
  3. Musí byť využívaná pravidelne, to znamená oslovovať zákazníkov a ostať s nimi v dlhodobom kontakte.

  Tretí bod je najproblematickejší. Ak by ste mali v databáze 20-50 zákazníkov, tých ešte oslovíte a aj ostanete s nimi v kontakte. Ale, ako by ste oslovili 1000 zákazníkov a viac? Bez automatizovaného CRM systému to nejde.


  Databáza zákazníkov a databáza kontaktov

  Databáza zákazníkov a databáza kontaktov obrázok
  Jedným z CRM systémov umožňujúcim oslovovať niekoľko stoviek či tisíc zákazníkov je práve Bitrix24. V module databáza zákazníkov Vám Bitrix24 pomôže naozaj efektívne evidovať Vašich zákazníkov a všetky Vaše kontakty. Potenciálnych zákazníkov či kontakty je možné do CRM systému zadávať buď manuálne alebo importovať prostredníctvom CSV súboru či externých zdrojov. Ku každému zákazníkovi sa v databáze zákazníkov v Bitrix24 ukladajú všetky dostupné informácie. Jedná o informácie fakturačné, o obchodných príležitostiach, cenových ponukách, objednávkach, faktúrach či iné. CRM systém Bitrix24 umožňuje všetkým oprávneným užívateľom nahliadnuť do histórie komunikácie so zákazníkom a zistiť všetky interakcie s ním. Oprávnenými užívateľmi sa stanú užívatelia, ktorým administrátor udelí prístupové práva.

  Segmentácia zákazníkov v CRM systéme Bitrix24

  Ako iste viete, vždy oslovovať všetkých potenciálnych zákazníkov je neefektívne a dokonca až kontraproduktívne. Výhodnejšie je zatriediť jednotlivých potenciálnych zákazníkov do viacerých skupín, tzv. segmentov s podobnými vlastnosťami. Takto do skupín rozdelených potenciálnych zákazníkov je oveľa jednoduchšie osloviť. Navyše, databáza zákazníkov v CRM systéme Bitrix24 Vám vždy vie ponúknuť aktuálne informácie o Vašom trhu, vďaka ktorým viete správne a rýchlo reagovať na jeho požiadavky. Segmentácia zákazníkov v Bitrix24 sa vykonáva na základe rôznych analýz. Využíva sa najmä pri odosielaní individuálnych alebo hromadných emailových či sms-kových kampaní. Využitím email a sms marketingu je možné ďalej analyzovať účinnosť kampaní pomocou mier konverzie a vytvárať vlastné prehľady.

  Vystavovanie cenových ponúk v CRM systéme Bitrix24

  Vystavovanie cenových ponúk obrázok
  Vystavovanie cenových ponúk je súčasťou úspechu každého podnikania. Kvalitné cenové ponuky vedia ovplyvniť dobré meno podniku a aj Vaše zisky. Preto, ak strácate čas, ktorý by ste využili plnohodnotnejšie na tvorbu cenových ponúk, s Bitrix24 už nemusíte! Vytvárajte cenové ponuky pohodlne a potom ich jednoducho vyfakturujte! CRM systém Bitrix24 ponúka cenové ponuky úplne zadarmo.

  Cieľom modulu cenové ponuky je uľahčiť a zrýchliť celý proces vytvárania cenovej ponuky. Vytvorenie cenovej ponuky je intuitívny proces, takže ho zvládne bežný užívateľ bez problémov vo veľmi krátkom čase, a to dokonca v súlade s corporate identity podniku. V Bitrix24 je možné pracovať s viacerými menami a v rôznych jazykoch. DPH a spotrebné dane jednotlivých krajín sú už tiež predpísané v tomto CRM softvéri.

  Na to, aby ste mohli cenové ponuky vytvárať, je potrebné najprv cenové ponuky jednorazovo pripraviť. K tomu potrebujete najskôr pridať svoje produkty do CRM systému Bitrix24, a potom pripraviť šablónu cenovej ponuky, vrátane pečiatky a elektronického podpisu. Cenové ponuky sa budú automaticky číslovať. Navyše, Bitrix24 ponúka jednotné úložisko pre cenové ponuky, ktoré sú zobrazované na základe užívateľských práv. Takto, v tomto CRM systéme môžete získať dokonalý prehľad o svojich rozpracovaných cenových ponukách a predpokladať vývoj plnenia obchodných cieľov.

  Evidencia objednávok v CRM systéme Bitrix24

  Objednávky patria k najdôležitejším dokladom každého podniku. Viete si sami predstaviť, koľko práce zaberá príjem, tvorba a evidencia objednávok. CRM systém Bitrix24 Vám uľahčí prácu s objednávkami a automatizáciou podnikových procesov ušetrí množstvo času, ktorý môžete venovať zmysluplnejším činnostiam.

  Vonkajšie objednávky a zákazky od Vašich zákazníkov alebo dodávateľov viete s CRM systémom Bitrix24 hneď po ich prijatí uložiť do priečinku. V module evidencia objednávok v softvéri Bitrix24 viete zistiť počet nevybavených objednávok a jednoducho sledovať disponibilitu zásob v čase s množstvom nástrojov pre ich automatizovanú optimalizáciu.

  Vnútorné objednávky a odberateľské objednávky umožňuje vytvárať Bitrix24 jednoducho a rýchlo na základe už vopred pripravenej šablóny objednávky. Dokonca, nechýba ani možnosť priameho generovania objednávok podľa dodávateľa. CRM systém Bitrix24 tiež umožňuje sledovať, ktoré objednávky ešte neboli vyfakturované.

  Vystavovanie faktúr v CRM systéme Bitrix24

  Vystavovanie faktúr obrázok
  Či ste obchodná spoločnosť, podnikateľ alebo živnostník, musíte za svoje služby vystavovať faktúry. Správne vystaviť faktúry je možné aj len za pomoci Microsoft Wordu alebo Excelu, v ktorých vystavíte faktúry manuálne. Máme však pre Vás dobrú správu. Už sa viac nemusíte trápiť s neustálym vytváraním a aktualizovaním tabuliek pri vystavovaní každej jednej faktúry, pretože CRM systém Bitrix24 to urobí za Vás! Dokonca, doplní do faktúry aj dôležité údaje, ponúkne cenník, overí solventnosť a aj pripomenie zaplatenie faktúry. Pretože, Bitrix24 vystavuje profesionálne faktúry zadarmo. Bitrix24 Vám pomôže s fakturáciou, a teda:

  • vystaví personalizované faktúry na základe cenových ponúk spolu s elektronickým podpisom a pečiatkou na základe údajov z databázy zákazníkov,
  • uloží faktúry vo formáte PDF,
  • odošle faktúry emailom priamo na adresy zákazníkov z databázy kontaktov,
  • vytlačí faktúry priamo z webového prehliadača,
  • automaticky zaúčtuje DPH,
  • vykoná opakovanú fakturáciu,
  • skontroluje faktúry po splatnosti,
  • odošle upomienky na faktúry po splatnosti,
  • skontroluje úhradu faktúr a zároveň vypočíta koľko peňazí ešte nebolo uhradených.

  CRM systém Bitrix24 umožňuje manažmentu získať navyše informácie o nedokončených transakciách, množstve obchodov, ktoré urobili jednotliví predajcovia, o počte nevyfakturovaných zákazníkov jednotlivých predajcov, o celkovej vyfakturovanej sume alebo aj to, aké je hodnotenie jednotlivých predajcov v porovnaní s ostatnými predajcami na základe uhradených faktúr.

  Tak, ako ste sami zistili, softvér Bitrix24 v rámci CRM vie toho naozaj dosť. Buďte si istý, že ak stavíte na Bitrix24, nielenže uspokojíte potreby a želania všetkých zákazníkov, ale aj ušetríte veľa času sebe a kolegom v podniku! V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás!
  Páčil sa Vám tento článok?

  UŽ VIAC AKO 5 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

  Newsletter
  Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
  2018 © 7 Sense, s.r.o.